Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Hiếu
Ngày gửi: 18h:11' 04-05-2018
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 0 người
Bài tập chia động từ Tiếng Anh lớp 6
I/ Thêm am, is, hoặc are vào những câu sau đây:
Hello, I _________ Mai.
_________ you a student?
This _________ my mother.
It _________ a book.
That _________ an eraser.
How old _________ you?
They _________ rulers.
What _________ your name?
Her name _________ Nga.
These books _________ red.
How _________ Lan?
She _________ a nurse.
Ba _________ an engineer.
Nam and Bao _________ students.
We _________ doctors.
My father _________ a teacher.
My mother _________ a nurse.
_________ your father a doctor?
_________ they your pens?
_________ it her desk?
This _________ Thu. She _________ a student.
We _________ in the yard.
Who _________ they?
What _________ those?
My father and I _________ teachers.
I _________ Lan. I _________ a student. My brother and sister _________ teachers. My brother _________ twenty-four years old. My sister _________ twenty-one. There _________ four people in my family.
II/ Thêm am not, aren’t, isn’t vào những câu sau:
This _________ my pen.
Those _________ clocks.
They _________ windows.
It _________ a pencil.
My father _________ a doctor. He is a teacher.
This ruler _________ long. It is short.
Those schools _________ big. They are small.
I _________ a nurse.
You _________ engineers.
Ba and Bao _________ here.
III/ Chia động từ TO BE sao cho phù hợp với chủ từ:
What (be) _________ your name?
My name (be) _________ Nhi.
This (be) _________ a board.
I (be) _________ eleven.
_________ Lan (be) twelve?
His pens (be) _________ there
_________ you and Nam (be) students?
_________ this (be) your ruler?
That (be not) _________ a desk. That (be) _________ a table.
Thu and Lan (be) _________ good girls.
I (be) _________ fine, thanks.
These _________ erasers.
There _________ a table.
What _________ it?
_________ Mr Nam (be) a teacher?
This (be) _________ my mother. She (be) _________ a nurse.
There (be) _________ five people in my family.
Her name (be) _________ Linh.
It (be) _________ a door.
They (be) _________ doctors.
Which grade _________ you (be) in?
Which class _________ he (be) in?
Phong’s school (be) _________ small.
Thu’s school (be) _________ big.
My school (be) _________ big, too.
IV/ Chia động từ THƯỜNG sao cho phù hợp với các chủ từ:
I (listen) _________ to music every night.
They (go) _________ to school every day.
We (get) _________ up at 5 every morning.
You (live) _________ in a big city.
Nga and Lan (brush) _________ their teeth.
Nam and Ba (wash) _________ their face.
I (have) ________ breakfast every morning.
Na (have) ________ breakfast at 6 o’clock.
Every morning, Ba (get) _________ up.
He (brush) _________ his teeth.
Then he (wash) _________ his face.
Next he (have) _________ breakfast.
Finally, he (go) _________ to school.
Nga (do) _________ homework every day.
Linh (watch) ________ television at night.
She often (miss) _________ her parents.
He always (study) _________ English.
Loan (have) _________ dinner at 7pm.
I (have) _________ dinner at 6 pm.
They (do) _________ homework at 2 pm.
You (watch) _________ movies at 8.30.
We (study) ________ English on Mondays.
Hoa (have) _________ English on Tuesday.
Lan (open) _________ the door.
Hoa (close) _________ the window.
The teacher (come) _________ in
The students (stand) _________ up.
They (sit) _________ down.
My father (live) _________ in a big city.
Your friend (go) _________ home at 4 pm.
Nam’s father (get) _______ up at 4 o’clock.
Hoa (go) _________ to school by bus.
This (be) _________ Mai. She (be) _________ twelve years old. She (be) _________ a student. She (live) _________ in a big city. She (be) _________ in grade 6. She (get) _________ up at 6 o’clock every morning. She (wash) _________ her face at 6.10. She (have) _________ breakfast at 6.
 
Gửi ý kiến