Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồ Duy Bảo
Ngày gửi: 20h:40' 13-07-2018
Dung lượng: 22.9 KB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT SINH HỌC 10
Thời gian: 45 phút

Câu 1. Nhóm vi sinh vật nào dưới đây có kiểu dinh dưỡng hóa tự dưỡng?
A. Tảo; vi khuẩn lam; vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.
B.Vi khuẩn nitrat hóa.
C. Vi khuẩn tía; vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh
D.Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.
Câu 2. Môi trường được tạo ra từ các hợp chất như đường gulcozơ, muối NaCl, KCl, Na2SO4 với tỉ lệ các chất theo thứ tự 1:3:2:5 được gọi là môi trường?
A.Bán tự nhiên. B.Tổng hợp. C.Bán tổng hợp. D.Tự nhiên.
Câu 3. Việc muối chua rau quả là lợi dụng hoạt động của
A.vi khuẩn lactic B.nấm cúc đen. C.nấm men rượu. D.vi khuẩn axetic.
Câu 4. Các hình thức sinh sản chủ yếu của vi sinh vật nhân thực là
A. phân đôi , bào tử vô tính, bào tử hữu tính.
B. phân đôi, nội bào tử, ngoại bào tử.
C. phân đôi, nảy chồi, bằng bào tử .
D. bào tử vô tính, bào tử hữu tính.
Câu 5. Vì sao quá trình sinh trưởng của vsv trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?
A. Vì trong nuôi cấy không liên tục chất dinh dưỡng luôn cạn kiệt, chất độc tích lũy nhiều
B.Vì trong nuôi cấy không liên tục của quần thể vi khuẩn , quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ nhất.
C.Vì môi trường nuôi cấy liên tục ổn định, còn môi trường nuôi cấy không liên tục thì không ổn định.
D. Vì môi trường nuôi cấy liên tục không được lấy đi chất dinh dưỡng.
Câu 6. Vi khuẩn lam dinh dưỡng dựa vào nguồn nào sau đây ?
A.Ánh sáng và chát vô cơ B.CO2 và ánh sáng
C.Ánh sáng và chất hữu cơ D.Chất vô cơ và CO2
Câu 7. Phát biểu sau đây có nội dung đúng là :
A.Trong quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ
B.Nguyên liệu của quang hợp là H2O và O2
C.Quang hợp là sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ
D.Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2
Câu 8. Kết thúc lần giảm phân I, các tế bào con được tạo thành với số lượng nhiễm sắc thể là:
A. 2n nhiễm sắc thể kép B. n nhiễm sắc thể kép.
C. 2n nhiễm sắc thể. D. n nhiễm sắc thể đơn.
Câu 9. Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vât ở pha suy vong là :
A.Không có tế bào chết , chỉ có sinh ra.
B. Số tế bào chết đi ít hơn số tế bào được sinh ra
C.Số lượng tế bào sinh ra ít hơn số lượng tế bào chết đi
D. Số lượng tế bào sinh ra cân bằng với số lượng tế bào chết đi
Câu 10. Kết quả quan trọng nhất của pha sáng quang hợp là :
A.Sự tạo thành ATP và NADPH
B.Sự giải phóng ôxid.
C.Sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng
D.Các điện tử được giải phóng từ phân li nước
Câu 11. Trong giảm phân , ở kỳ sau I và kỳ sau II có điềm giống nhau là gì?
A. Sự dãn xoắn của các nhiễm sắc thể
B. Các nhiễm sắc thể đều ở trạng thái đơn
C. Các nhiễm sắc thể đều ở trạng thái kép
D. Có sự phân li các nhiễm sắc thể về 2 cực tế bào
Câu 12. Sự nhân đôi của NST của tế bào nhân thực diễn ra chủ yếu ở pha hay kì nào ?
A.Kì đầu. B.Pha S C.Pha G1. D.Kì giữa.
Câu 13. Hiện tượng dãn xoắn nhiễm sắc thể xảy ra vào :
A.Kỳ đầu B.Kỳ giữa C.Kỳ cuối D.Kỳ sau
Câu 14. Sự tăng trưởng kích thước tế bào chủ yếu xảy ra ở giai đoạn nào?
A.Pha G1 B.Phân bào C.Pha G2 D.Pha S
Câu 15. Ở pha suy vong, nhiều tế bào bị chết và phân hủy vì:
A.Thiếu chất dinh dưỡng, thiếu
 
Gửi ý kiến