Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Thương
Ngày gửi: 20h:36' 02-10-2018
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 546
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HÓA HỌC 10
Năm học 2018-2019
Thời gian làm bài: 45phút

Mã đề thi 132


Họ và tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh .............................

I. Trắc nghiệm khách quan(12 câu; 4 điểm)

Câu 1: Cation M2+ có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p6, cấu hình e của nguyên tử M là
A. 1s22s22p6 B. 1s22s22p4 C. 1s22s22p63s1 D. 1s22s22p63s2
Câu 2: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân?
A. Lớp L B. Lớp M C. Lớp K D. Lớp N.
Câu 3: Số electron trong các ion sau: NO3-, NH4+, HCO3-, SO42- theo thứ tự là:
A. 32, 10, 50, 32. B. 50, 10, 32, 32 C. 32, 10, 32, 50. D. 50, 32, 10, 32
Câu 4: Các ion và nguyên tử 10Ne, 11Na+, 9F- có
A. số electron bằng nhau. B. số proton bằng nhau.
C. số khối bằng nhau. D. số notron bằng nhau.
Câu 5: Kí hiệu nguyên tử cho biết những điều gì về nguyên tố X?
A. Số khối của nguyên tử. B. Số hiệu nguyên tử.
C. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử. D. Số hiệu nguyên tử và số khối.
Câu 6: Một nguyên tố X có 3 đồng vị A1X( 79%), A2X( 10%), A3X( 11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số nơtron của đồng vị thứ 2 nhiều hơn số nơtron đồng vị 1 là 1 đơn vị . A1, A2, A3 lần lượt là:
A. 24; 25; 26 B. 23; 24; 25 C. 25; 26; 24 D. 24; 25; 27
Câu 7: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 8 nơtron và 8 electron?
A. B. C. D. 
Câu 8: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi
A. các hạt proton. B. các hạt proton và nơtron.
C. các hạt electron. D. các hạt electron và proton.
Câu 9: Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm?
A. 17Cl– B. 26Fe2+ C. 11Na+ D. 12Mg2+
Câu 10: Tổng số hạt p, n, e trong phân tử MX3 là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số hạt p, n, e trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16. M và X lần lượt là:
A. Fe và Br B. Al và Cl C. Cr và Br D. Fe và Cl
Câu 11: Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 6, cho biết X là nguyên tố hóa học nào sau đây?
A. Lưu huỳnh (Z = 16) B. Oxi(Z = 8) C. Cr (Z = 24) D. Fe (Z = 26)
Câu 12: Chọn định nghĩa đúng nhất của đồng vị
A. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối.
B. Đồng vị là những chất có cùng điện tích hạt nhân Z.
C. Đồng vị là những chất có cùng trị số của Z, nhưng khác nhau trị số A.
D. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron (N).
Phần 2: Tự luận( 4 câu: 6 điểm)

Câu 1(2 điểm): Cho kí hiệu các nguyên tố sau: X(Z =9); Y(Z = 10); M(Z =11).
- Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y, M?
- Cho biết nguyên tử nào là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích?
Câu 2(1 điểm): Clo có hai đồng vị là . Tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vị này là 3 : 1. Tính nguyên tử khối trung bình của Clo?
Câu 3(1 điểm): Nguyên tử X của nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản là 46. Số hạt không mang điện bằng số hạt mang điện.
Xác định tên R.
Câu 4(2 điểm): Tổng số hạt
 
Gửi ý kiến