Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Quảng
Ngày gửi: 11h:20' 10-10-2018
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 380
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên : ……………………………………… Ngày tháng năm 2017…
Lớp :6..... Bài kiểm tra 45 phút
M«n : Đại số
Điểm Lời phê của giáo viênPhần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
(Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng)
Câu 1: Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 14 là:
A = 11;12;13 C = {10;11;12;13;14}
B = {11;12;13} D Cả ba câu trên
Câu 2: Cho tập hợp A ={a, b, c, d}. Gọi T là tập hợp gồm các tập hợp con của A, số phần tử của T là:
4 C. 16
8 D. 32
Câu 3: Liệt kê các phần tử của tập hợp A ={x  N* / 0.x = 0}:
A = {0;1;2;3;…} C. A = {0}
A = {1;2;3…} D. A = Ø
Câu 4: Số 1 là:
Số lẻ nhỏ nhất.
Lũy thừa bậc 0 của một số tự nhiên khác 0
Số đặc biệt của phép nhân vì a.1 = 1.a = a
Cả ba câu trên đều đúng.
Câu 5: Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?
A. b ; b - 2 ; b +1 (b N* ) B. x ; x +1 ; x + 2 ( x N )
C. c ; c +1 ; c + 4 ( c  N) D. m +2 ; m -1 ; m ( x N* )
Câu 6: Giá trị của biểu thức 44 + 7.x = 103 : 10 ví x là:
x = 8 C. x = 28
B. x = 18 D. x = 38
Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu7: Thực hiện các phép tính ( tính nhanh nếu có thể )
a) 28 . 76 + 15 . 28 + 9 . 28
b) 1024 : (17 . 25 + 15 . 25 )
c) 22 . 102 – 23 . 17 - 22 . 34
Câu 8: Tìm số tự nhiên x, biết:
a) ( 9.x + 2 ) . 3 = 60 b) 71 + ( 26 – 3.x ) : 5 = 52. 3
c) 44 – 7.x = 34 : 32 d) 5x + 1 + 2 . 52 = 52 . 3

No_avatar

tự bài chung chung : kiểm tra 1 tiết , kiểm tra 15 phút ..... ko rõ gì cả .

 
Gửi ý kiến