Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Long Hổ
Ngày gửi: 09h:46' 15-10-2018
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 475
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1TIẾT * 10CB – 2 *
---(--
I / TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 6 Đ)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

C
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O


Câu 1 .
Tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?
A. Số electron lớp ngoài cùng B. Nguyên tử khối
C. Số electron trong lớp vỏ nguyên tử D. Số hạt không mang điện trong hạt nhân

Câu 2.
Ngtố R có công thức oxit cao nhất là R2O5 . Trong bảng tuần hoàn R thuộc nhóm :
A. IVA B. VA C. VB D. IIIA

Câu 3 .
Ngtố X thuộc chu kì 4 , nhóm IIIA của bảng tuần hoàn . Số e lớp ngoài cùng của X là
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5

Câu 4 .
Trong cùng một chu kì, theo chiều từ phải sang trái phát biểu nào sau đây đúng :
A. Điện tích hạt nhân tăng B. Bán kính nguyên tử tăng
C. Tính kim loại giảm D. Độ âm điện tăng

Câu 5 .
Một nguyên tố hoá học X ở ô 23 , thuộc chu kỳ 4, nhóm VB. Cấu hình e của nguyên tử X là
A. 1s22s22p63s23p33d34s2 B. 1s22s22p63s23p63d34s2.
C. 1s22s22p63s23p3 D. 1s22s22p63s23p23d104s24p3

Câu 6 .
Tổng số hạt mang điện dương trong ion HSO4- là:
A. 49 B. 50 C. 48 D. 98

Câu 7 .
Tổng số hạt mang điện âm của hai nguyên tố đứng liên tiếp nhau trong cùng một chu kì là 31. Hai nguyên tố đó là:
A. Mg; K B. Na;Ca C. Si; Cl D. P; S

Câu 8 .
Nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 40, số hạt không mang điện 0,538 lần số hạt mang điện . Kết luận nào sau đây không đúng với R ?
A. Lớp ngoài cùng của R có 3 electron B. R ở chu kì 3
C. R ở nhóm VA D. R là nguyên tố p

Câu 9.
Ngtử X có số hiệu ngtử bằng 15. Hydroxit cao nhất của nó có tính :
A. Axit B. Bazơ C.Muối D.Lưỡng tính .

Câu 10 .
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm:
A. IA. B. IIA. C. VIIA. D. VA.

Câu 11.
Cho 0,48g một kim loại hóa trị 2 tác dụng với Cl2 thu được 1,9g một muối clorua . Tên kim loại hóa trị 2 là :
A. Magie. B. Kẽm. C. Canxi. D. Sắt.

Câu 12 .
R là nguyên tố thuộc nhóm IIA. Hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của R chứa 55,17% khối lượng oxi. Ngtố R là
A. Ca B. Mg C. Be D. Ba


II/ TỰ LUẬN (4đ)
Câu 1:Cho 0,24g kim loại thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng với axit clohiđric thu được 0,448l khí (đktc). Tìm kim loại đó, xác định vị trí của kim loại đó trong bảng tuần hoàn
Câu 2: Hai nguyên tố A và B cùng thuộc phân nhóm chính và thuộc 2 chu kì kế tiếp. Tổng số proton của 2 nguyên tử thuộc 2 nguyên tố đó là 58. Tìm vị trí của 2 nguyên tố đó trong bảng hệ thống tuần hoàn.
( HS được sử dụng Bảng Tuần hoàn .
BÀI LÀM

HỌ VÀ TÊN: KIỂM TRA 1TIẾT * 10CB – 2 * MÃ ĐỀ 206
 
Gửi ý kiến