Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ánh Ngọc
Ngày gửi: 18h:13' 15-10-2018
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA
VẬT LÍ 11 CƠ BẢN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 đ)

Câu 1 Phát biểu nào sau đây là đúng? Dòng điện trong chất điện phân là
A. dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm, electron đi về anốt và iôn dương đi về catốt
B. dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về anốt và các iôn dương đi về catốt
C. dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm đi về anốt và các iôn dương đi về catốt.
D. dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về từ catốt về anốt, khi catốt bị nung nóng
Câu 2 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hạt tải điện trong kim loại là electron
B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi
C. Hạt tải điện trong kim loại là iôn dương và iôn âm.
D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt
Câu 3. Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 8 ((), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 ((). Khối lượng Cu bám vào catốt trong thời gian 5 h có giá trị là:
A. 5 (g) B. 10,5 (g) C. 5,97 (g). D. 11,94 (g)
Câu 4. Hãy chỉ ra công thức sai: Công suất tỏa nhiệt trên một vật dẫn có điện trở R khi đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế U và cường độ dòng điện chạy trong mạch là I là:
A. P = I2R. B. P = U2/R. C. P = UI. D. P = IR2.
Câu 5. Một acquy có suất điện động E = 12V. Khi được nối với một điện trở ngoài R = 2 sẽ xuất hiện dòng điện 0,5 A. Trường hợp đoản mạch thì cường độ dòng điện sẽ bằng
A. I = 20A. B. I = 25A. C. I = 30A. D. I = 35A.
Câu 6. Hiện tượng dương cực tan xãy ra khi:
anot bằng đồng, dung dịch điện phân là bạc nitrat
điện phân dung dịch muối kim loại mà Catot làm bằng chính kim loại đó.
Dung dịch là axit sunfuaric và điện cực bằng chì
điện phân dung dịch muối kim loại mà anot làm bằng chính kim loại đó.
Câu 7 Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là:
A. Do sự va chạm của các electron với các ion (+) ở các nút mạng.
B. Do sự va chạm của các ion (+) ở các nút mạng với nhau
C. Do sự va chạm của các electron với nhau
D. Cả B và C đúng
Câu 8 Một sợi dây đồng có điện trở 74( ở 500 C, có điện trở suất ỏ = 4,1.10-3K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 1000 C là:
A. 86,6(. B. 89,2( C. 95( D. 82(
Câu 9 Một tấm kim loại có diện tích 120cm2 đem mạ niken được làm catot của bình điện phân dung dịch muối niken có anot làm bằng niken. Tính bề dày của lớp niken được mạ biết dòng điện qua bình điện phân có cường độ 0,3A chạy qua trong 5 giờ, niken có A = 58,7; n = 2; D = 8,8.103kg/m3:
A. 0,0155mm B. 0,0321 C. 0,012mm D. 0,021mm
Câu 10. Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?
A. B. m = D.V C. . D. II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 đ)


Câu 1: Nêu một số ứng dụng của hiện tượng điện phân mà em biết?Câu 2:. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có n pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động e = 1,5V, điện trở trong r = 0,5( mắc nối tiếp với nhau. Đèn Đ1 ghi (1,2V – 0,72W), đèn Đ2 ghi (1,2V – 0,48W). Các điện trở R1 = 9( ; R2 = 4( ; RB là bình điện phân đựng
 
Gửi ý kiến