Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hằng
Ngày gửi: 12h:42' 19-10-2018
Dung lượng: 251.5 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
Tuần:
9
Ngày soạn:
18/10/2018

Tiết:
19
Ngày kiểm tra:
 /10/2018


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
VD thấp
VD cao


1. Căn bậc hai và hằng đẳngthức.Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương.
Thực hiện khai phương một tích và chia các căn bậc hai.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
 2
2
20%2
2
20%

2. Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.


Tính giá trị của biểu thức bằng cách rút gọn.

Thực hiện được phép tính và phép biến đổi để rút gọn biểu thức.Tìm giá trị của biến
Vận dụng các các phép tính và biến đổi để rút gọn biểu thức..


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
3
30%

3
4
40%
1
1
10%
7
8
80%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
3
3
30%
3
4
40%
1
1
10%
9
10
100%Trường THCS Anh Hùng Núp
Họ tên học sinh: …………………......……….
Lớp: ……
Kiểm tra một tiết
Môn: Đại số 9
Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)


Điểm:
Lời phê của thầy, cô giáo:

ĐỀ BÀI
Bài 1: (2 điểm)
Tính a) b) 
Bài 2: (3 điểm) Rút gọn:
a) 
b) (). - 
c) 
Bài 3: (2đ) Tìm x, biết
a) b) 
Bài 4: (3 điểm)
Cho biểu thức P= với x 0 và x 1
a) (2 đ) Rút gọn P
b) (1 đ) Tìm x để P = -1
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ A:
Câu
Nội dung
Điểm

1

0,5

0,25

0,250,5

0,5

2
a) 

0,5

0,25

0,25


b)(). - 

0,5

0,25

0,25

3
a) 

0,5
0,5


b) 
 


0,25

0,25

0,25
0,25

4


0,5

0,5


0,5


0,50,5

0,5

 * Chú ý: Học sinh làm bài bằng cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
Duyệt của chuyên môn

Tổ chuyên môn
Giáo viên bộ môn

Bùi Văn Luận


Trường THCS Anh Hùng Núp
Họ tên học sinh: …………………......……….
Lớp: ……
Kiểm tra một tiết
Môn: Số học 6
Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)


Điểm:
Lời phê của thầy, cô giáo:

ĐỀ BÀI
Bài 1: (2 điểm)
Tính a) b) 
Bài 2: (3 điểm) Rút gọn:
a) 
b) (). - 
c) 
Bài 3: (2đ) Tìm x, biết
a) b) 
Bài 4: (3 điểm)
Cho biểu thức P= với x 0 và x 1
a) (2 đ) Rút gọn P
b) (1 đ) Tìm x để P = -1
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ B:
Câu
Nội dung
Điểm

1

0,5

0,25

0,25
Avatar

Nân đọc lại chính tả trước khi đăng nhé

 

 
Gửi ý kiến