Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Huong
Ngày gửi: 20h:28' 01-11-2018
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 727
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGHĨA HÙNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
GV: Ngô Văn Hùng NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn : toán 6
Thời gian làm bài 60 phút, không kẻ thời gian chép đề.
A.MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Tập hợp . Số phần tử của tập hợp. Cách viết một tập hợp
1

0,25đ

1

0,25đ1

0,25đ
1

0,5


4

1,25đ

2. Tính chất chia hết của một tổng và dấu hiệu chia hết


1

0,25đ

1

0.25đ

1

0,25đ

3

0,75đ

 3. Thứ tự thực hiện các phép tính.Lũy thừa.1

0, 5đ


1

0, 5đ


2

1,25đ


2
1,5đ
6

3,75đ

4.Ước và bội . Số nguyên tố, hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 2

0,5đ

 2

0, 5đ


2

66.Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, độ dài đoạn thẳng.
1
0,25đ

1

0,25đ
1

0,5đ

 1

0, 5đ

1

0,75đ
5

2,25đ

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
5
1,5đ
40%
7
2,25đ
30%
8
3,75đ
20%
4
2,5đ
10%
24
10đ 100%
TRƯỜNG THCS NGHĨA HÙNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
GV: Ngô Văn Hùng NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn : toán 6
Thời gian làm bài 60 phút
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1.trong các cách viết tập hợp M sau đây cách nào viết đúng?
A.M= ( a,b,5,n,m) B. M= {a,b,5,N,m} C. M={a,b,5,n,m} D. M=(a,b,5,N,m)
Câu 2. Tập hợp M = { 0 ; 1 ; 2 ; 3;…;50.} có số phần tử là:
A.50 B. 51 C. 52 D.53.
Câu 3. Tập hợp Q = { 3;4;5;6;7;8;9;10}có thể viết là:
A.Q = { x ϵ N/ 2< x<11.} B. Q = { x ϵ N/ x<11.}
C. Q = { x ϵ N/ 2≤ x<11.} D. Q = { x ϵ N/ x≤11.}
Câu 4. Tổng (hiệu) nào sau đây chia hết cho 2 :
(934 + 3115). B. (988- 123). C. (675 - 530). D. (712+ 4950).
Câu 5. Số chia hết cho cả 2 ; 3 và 5 là :
95 B. 93 C. 120 D. 327.
Câu 6 . Nếu a chia hết cho 3 thì a.m (m(N) luôn chia hết cho :
2 B. 3 C. 5 D. 9
Câu 7.số 32 chia hết cho 8 thì :
32 là ước của 8. B. 8 là bội của 32. C. 8 là ước của 32. D. cả A,B,C đều sai
Câu 8. Tập hợp Ư(15) là:
A = { 0; 1; 3; 5 ;15 }; B ={ 1; ;3 ;5 ;15… }
C= { 1;3 ; 5 ;15 } D = {0 ;15 ;30 ;… }
Câu 9. Tập hợp bội của 15 là :
A = { 0; 1; 3; 5 ;15 }; B ={ 1 ;
No_avatar

hello mn minh kia Lỡ lời

 
Gửi ý kiến