Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Binh Khang (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:05' 28-11-2018
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 1517
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA TIÊT 14
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


đề 1:
, thẳng
được khái niệm điểm thuộc, không thuộc đường thẳng.
dùng kí hiệu ; vẽ hình minh họa.
Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1,0
10%

đề 2:
Ba thẳng hàng. thẳng qua hai .
Nắm được khái niệm điểm thuộc và không thuộc đường thẳng, cách đọc tên đường thẳng
Hiểu ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm và tính chất đường thẳng đi qua 2 điểm.
Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1,0
10%

đề 3:
Tia

được hai tia đối nhau, trùng nhau
Nhận biết được các tia trên hình vẽ.
được mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau. Chỉ ra được hai tia đối nhau.
Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0,5
5%
2
1,0
10%
1
0,5
5%

4
2,0
20%

đề 4:
thẳng.
dài thẳng

Nhận biết được đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng, tính được độ dài đoạn thẳng
Hiểu và kể tên các đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng. Vẽ hình thành thạo.
Vận dụng tính chất AM+MB=AB để xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại; tính chất trung điểm của đoạn thẳng.
Vận dụng hệ thức AM+MB=AB để tính độ dài đoạn thẳng


Số câu hỏi
Số điểm
%
1
0,5
5%

1
0,5
5%
2
2,0
20%

2
2
20%

1
1,0
10%
7
6,0
60%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
6
3
30%
6
4
40%
2
2
20%
1
1
10%
15
10
100%


Bảng mô tả
Câu 1:Biết được trung điểm đoạn thẳng là gì
Câu 2: Khi nào thì điểm nằm giữa hai điểm
Câu 3: Hiểu được khoảng cách từ trung điểm đến hai đầu đoạn thẳng
Câu 4: Biết điểm nằm giữa hai điểm để tính độ dài đoạn thẳng
Câu 5: Hiểu khi nào một điểm nằm giữa hai điểm
Câu 6: Biết được độ dài đoạn thẳng
Câu 7: Hiểu được trung điểm đoạn thẳng
Câu 8: Hiểu được điểm nằm giũa dựa vào hình vẽ
Câu 9: Biết vẽ đường thẳng qua hai điểm
Câu 10: Biết vẽ tia qua hai điểm
Câu 11: Biết vẽ hình , xác định điểm trên tia
Câu 12: Hiểu được điểm như thế nào gọi là điểm nằm giữa
Câu 13: Biết so sánh đoạn thẳng
Câu 14: Vận dụng giải thích thế nào là trung điểm đoạn thẳng
Câu 15: Vận dụng khả năng sáng tạo để vẽ hình và xác định điểm để tính toán

KIỂM TRA CHƯƠNG I ( Tiết 14 ) HÌNH HỌC 6 ĐỀ SỐ 1
A.TRẮC NGHIỆM: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: M là điểm nằm giữa E,F. Biết ME=3cm, MF=7cm. Độ dài EF là
A.10 cm B. 4cm C. 3cm D. 7cm
Câu 2: Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì:
A.MA + MB> AB C. AB + MB =AM
B.MA + MB =AB D. MB + AB =MA
Câu 3: Cho điểm B nằm giữa 2 điểm A và C. Tia đối của tia BA là tia
A.Tia AB B. Tia CA C. Tia AC D. Tia BC
Câu 4: Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A.OM=ON B.OM+ON=MN C.OM=ON=MN: 2 D. OM=2.ON
Câu 5: Cho 3 đường thẳng phân biệt. Có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu giao điểm:
A.1 giao
 
Gửi ý kiến