Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh
Ngày gửi: 20h:01' 28-11-2018
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2- KHỐI 10- LỚP 10C…ĐỀ 021
HỌ TÊN HS: ……………………………………………………..
Phần trắc nghiệm:
Câu 1:Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào BTH là:
A. Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân của nguyên tử
B.Các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số lớp e được xếp vào một hàng
C. Các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số e hóa trị được xếp vào một cột
D.Tất cả đều đúng.
Câu 2:Biết nguyên tố X có 5e, 5p, 5n trong nguyên tử, X thuộc ô nào trong BTH :
A. Ô số 5 B . Ô 10 C. Ô 15 D. Không xác định được.
Câu 3: Nói nguyên tố Y có 3 lớp e trong vỏ nguyên tử, nghĩa là trong BTH Y thuộc:
A.Ô số 3 B. Chu kì 3 C. Nhóm IIIA D. Nhóm IIIB
Câu 4: BTH gồm có bao nhiêu chu kì lớn ? A. 1 B. 2 C. 5 D. 7
Câu 5: BTH gồm bao nhiêu nhóm A? A. 7 B. 10 C. 8 D. 16
Câu 6:Độ âm điện của một nguyên tử là khả năng:
A. tích điện âm. B. nhường electron ở lớp ngoài cùng.
C. hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết. D. phản ứng hóa học mạnh hay yếu.
Câu 7:Chu kì là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng
A.số lớp e. B. số phân lớp e. C. số e lớp ngoài cùng. D. số e hóa trị.
Câu 8: Nhóm là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng
A.số lớp e. B. số phân lớp e. C. số e ở lớp ngoài cùng. D. số e hóa trị (trừ một số ngoại lệ).
Câu 9:Số thứ tự của các nguyên tố nhóm B được xác định bằng số electron thuộc
A. phân lớp ns. B. phân lớp np. C. hai phân lớp là (n-1)d và ns. D. lớp ngoài cùng.
Câu 10:Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi như thế nào?
A. Tăng dần. B. Giảm dần. C. Tăng dần sau đó giảm dần. D. Giảm dần sau đó tăng dần.
***Cho nguyên tố Mg có cấu hình e nguyên tử là: 1s22s22p63s2, nguyên tố P có cấu hình e là 1s22s22p63s23p3.
Câu 11:Ô thứ tự trong BTH của Mg và Plần lượt là: ..............................
Câu 12: Số e lớp ngoài cùng của Mg và P lần lượt là: .............................
Câu 13: Vị trí chu kì của Mg và Plần lượt là: .........................................
Câu 14: Vị trí nhóm của Mg và Plần lượt là: ..........................................
Câu 15: Loại nguyên tố(phi kim/kim loại) của Mg và P lần lượt là: ............................................
Câu 16:Công thức oxit cao nhất của Mg là:..............................................
Câu 17:Hóa trị trong oxit cao nhất của P là: ..........................................
Câu 18: Công thức hidroxit của Mg là: ...................................................
Câu 19:Hóa trị của P trong hợp chất khí với hidro là: ............................................
Câu 20: Công thức hợp chất khí của P với hidro là: .................................................
Phần tự luận(5,0 điểm):
Câu 1( 2,0 điểm): Cho các nguyên tố 8O, 9F. Hãy viết cấu hình e, từ đó xác định vị trí của 2 nguyên tố trên trong BTH?
Câu 2( 2điểm):
Cho Na( ô 11, ck 3, nhóm IA) và Li( ô 3, ck 2, nhóm IA). Xác định và so sánh tính chất cơ bản( kim loại/phi kim) của 2 nguyên tố trên( có giải thích)?
Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH2. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì R chiếm 40% về khối lượng. Tính MR?
Câu 3(1,0 điểm):Hỗn hợp gồm hai kim loại X và Y thuộc hai chu kỳ liên tiếp của nhóm IIA. Cho
6,4 gam hỗn hợp trên phản ứng hết với dd HCl thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). XĐ 2 kim loại trên?
***HẾT***
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2- KHỐI 10- LỚP 10C… ĐỀ 022
HỌ TÊN HS: ……………………………………………………..
Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào BTH là:
A. Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần
 
Gửi ý kiến