Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Mỹ Lan
Ngày gửi: 10h:32' 29-11-2018
Dung lượng: 145.5 KB
Số lượt tải: 642
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thanh Hường)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2
Cấu trúc của đề
Nội dung cần kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao


I. Listening
20 %
Around the house
Số câu: 4
Số điểm: 2
Số câu: 4
Số điểm: 2


I.
Pronunciation
10 %
 /iz, z, u: , ei /Số câu: 4
Số điểm: 1

Số câu: 4
Số điểm: 1

II. Reading
25%
- Answer the questions
Everyday routines
Số câu: 4
Số điểm: 2,0

Số câu: 1
Số điểm: 0,5Số câu: 5
Số điểm: 2,5

III. Language
Focus
35 %
A.Choose the best answer 10%


B. Fill in the blank with suitable form of the verbs to complete the sentences
10%
- describe places, locations and surroundings
- adjectives
- propositions of place.
- time
- odrinal number
- everyday actions
- question words
- Present simple tense
- classes


Số câu: 4
Số điểm: 1,0Số câu: 4
Số điểm: 1,0

Số câu: 8
Số điểm: 2,0

IV. Writing
25 %
- Rewrite the sentences 10%
- Write a short passage , using the word
given 15%


- Everyday actions
- propositions of place.
- Present simple tense


Số câu: 4
Số điểm: 1,0


Số câu: 6
Số điểm: 1,5


Số câu: 10
Số điểm: 2,5Tổng số
100 %

Số câu: 16
Số điểm: 6,0
Số câu: 5
Số điểm: 1,5
Số câu: 4
Sốđiểm: 1,0
Số câu: 6
Sốđiểm: 1,5
Số câu: 31
Số điểm: 10


TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 BÀI SỐ 2
(Thời gian làm bài 45 phút tính cả thời gian phát đề)
Giám thị coi kiểm tra


Họ tên thí sinh: ................................................ Lớp.......
Số phách

ĐiểmNhận xét của người chấm:


Số phách

ĐỀ SỐ 1
I. Nghe và đánh dấu đúng (T) hoặc sai (F) vào ô trống.

True (T)
False (F)

1. There aren’t any flowers in front of Ba’s house2.There is a tall tree to the right of Lan’s house3. There is a well to the left of Tuan’s house4. There are some flowers to the left of Tuan’s house.II. Khoanh tròn một từ trong số a, b, c, d có cách phát âm khác các tử còn lại ( 1m )
1. a.does
2. a. lives
3. a. front
4. a. afternoon
b. washes
b. goes
b. come
b. floor
c.finishes
c.does
c. flower
c. classroom
d. watches
d. takes
d. son
d. school

III. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi . (2,5m)
My name is Minh. I live with my parents in Ha Noi but my sister lives in Ho Chi Minh City. She is a teacher of Math. She goes to work from Monday to Friday. The school starts at 7 o’clock in the morning and finishes at eleven fifty. After work, she goes home and has lunch at a quarter past twelve. In the afternoon, she does the housework and plays sports. In the evening, after dinner she watches TV or reads. She goes to bed at half past eleven.
1. What does Minh’s sister do?
..............................................................................................................................................
2. Does she go to work six days a week ?
..............................................................................................................................................
3. What time does the school start and finish?
.............................................................................................................................................
4. What does she do after work?
............................................................................................................................................
5. When does she do the housework and play sports?
..............................................................................................................................................
IV. Chọn đáp án đúng trong số A , B , C , D cho phù hợp với chỗ trống trong mỗi câu sau (
 
Gửi ý kiến