Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày gửi: 06h:13' 10-01-2019
Dung lượng: 24.1 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: CÔNG NGHỆ
Họ và tên: ……………………..…………………..Lớp 7
Thời gian: 45 phút (Đề lẻ)

Điểm
Nhận xét
I) Trắc Nghiệm (4đ)
Câu 1:Căn cứ vào thời kỳ bón , có các hình thức bón phân như sau:
A: Bón lót, bón thúc
C: Bón lót, bón theo hốc

B: Bón thúc, bón theo hàng
D: Bón vãi, bón qua lá

Câu 2: Phân chuồng thường được sử dụng để :
A: Bón thúc
C: Bón lót

B: Bón vãi
D: Cả A,B đều đúng

Câu 3: Đất phèn chua có độ PH
A: < 6,5
C: 7,5

B: 7
D: > 7,5

Câu 4: Phân bón được chia làm ba loại đó là:
A: Đạm, Lân, Kali
C: Phân chuồng, hữu cơ, kali

B: Hữu cơ, Hóa Học, Vi sinh
D: Đạm, phân hóa học, vi sinh

Câu 5: Đất trồng có ba thành phần chính đó là:
A: Phần khí, phần lỏng, phần vi sinh
C: phần lỏng, phần khí, phần rắn

B: Phần khí, phần lỏng, phân nước
D: Phần lỏng, phần rắn, phần sét

Câu 6: Phân bón có tác dụng
A: Làm tăng chất vô cơ cho đất
C: Làm tăng các vi sinh vật trong đất

B: Làm tăng chất hữu cơ cho đất
D:Làm tăng độ phì nhiêu của đất

Câu 7: Để chọn tạo giống cây trồng người ta sử dụng các phương pháp
A:Chọn lọc,lai,gây đột biến,nuôi cấy mô
C: Giâm cành, chiết, ghép, nuôi cấy mô

B: Giâm cành, chiết, ghép, trồng
D:Lai,gây đột biến,nuôi cấy mô, chiết

Câu 8: Loại đất nào giữ nước và các chất dinh dưỡng tốt nhất?
A:Đất cát
C:Đất sét

B:Đất thịt
D: Đất pha cát

II)TựLuận: (6đ)
Câu9:Nêucác biện pháp cải tạo đất
Câu 10:Đặc điểm của phương phápchọn tạo giống cây trồng
Bài Làm
I) Trắc Nghiệm (4đ)
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

Đáp Án

II) Tự luận: (6đ)

KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: CÔNG NGHỆ
Họ và tên: ……………………..…………………..Lớp 7
Thời gian: 45 phút (Đề chẳn)

Điểm
Nhận xét
I)Trắcnghiệm: (4đ)
Câu 1:Căn cứ vào hình thức bón, có các hình thức bón phân như sau:
A: Bón vãi, bón theo hàng
C: bón thúc, bón qua lá

B: Bón theo hốc, bón qua lá
D: Cả A, B đúng

Câu 2:Các cây rau thường sử dụng phân
A: Phân lân
C: Phân chuồng

B: Phân Kali
D: Phân đạm

Câu 3:Đất kiềm có độ PH
A: < 6,5
C: 6,6 - 7,5

B: 7
D: > 7,5

Câu 4:Phân bón hóa học gồm hai loại đó là:
A: Phân lân, kali
C: Phân đạm, kali

B: Phân đạm, lân
D: phân bón đơn, phân bón kép

Câu 5:Thành phần cơ giới của đất gồm:
A: Hạt cát, hạt vô cơ, hạt mùn
C: Hạt cát, hạt limo, hạt vi sinh

B: Hạt sét, hạt cát, hạt limo
D: Hạt đất, hạt sét, hạt cát

Câu 6:Phân bón có tác dụng
A: Làm tăng độ phì nhiêu của đất
C: Làm tăng chất lượng nông sản

B: Làm tăng năng suất cây trồng
D:Cả A, B, C đúng

Câu 7:Để chọn tạo giống cây trồng người ta sử dụng các phương pháp
A:Chọn lọc,lai
C: Gây đột biến,nuôi cấy mô

B: Giâm cành, chiết, ghép, trồng
D:
 
Gửi ý kiến