Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: huỳnh thị kim thư
Ngày gửi: 07h:14' 25-01-2019
Dung lượng: 197.3 KB
Số lượt tải: 405
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA CHƯƠNG I ( Tiết 14 )
ĐỀ SỐ 1
A.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: M là điểm nằm giữa E,F. Biết ME=3cm, MF=7cm. Độ dài EF là
A.10 cm B. 4cm C. 3cm D. 7cm
Câu 2: Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì:
A.MA + MB> AB C. AB + AB =MB
B.MA + MB =AB D. MB + AB =MA
Câu 3: Cho điểm B nằm giữa 2điểm A và C. Tia đối của tia BA là tia
A.Tia AB B. Tia CA C. Tia AC D. Tia BC
Câu 4: Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A.OM = ON B.OM+ON = MN
C.OM=ON=MN: 2D. OM=2.ON
Câu 5: Cho 3 đường thẳng phân biệt. Có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu giao điểm:
A.1 giao điểm B. 2 giao điểm C.3 giao điểm D. 4 giao điểm
Câu 6: Cho 5 điểm A,B,C,D,E nằm trên một đường thẳng. Trên hình vẽ có
A.5 đoạn thẳng B.10 đoạn thẳng
C.25 đoạn thẳng D.20 đoạn thẳng

B.TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1:Vẽ đường thẳng a. Trên đường thẳng a lấy 3 điểm M,N,P theo thứ tự.Lấy một điểm I nằm ngoài đường thẳng a.
a)Vẽ các tia IM , IN , IP
b)Trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng. Hãy nêu tên các đoạn thẳng đó.
Bài 2: Trên tia Ax, vẽ hai điểm A, B sao cho AB= 3cm, AC= 6cm
Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C không? Vì sao?
So sánh AB và BC
Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao ?
Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax. Trên tia Ax’ lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng DB. Tính độ dài đoạn thẳng DB.ĐỀ SỐ 2
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 điểm ) Hãy khoanh tròn câu đúng
Câu 1:Cho điểm M và N phân biệt.Số đường thẳng đi qua 2 điểm M và N là
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số.
Câu 2: Cho ba điểm H , K , T không thẳng hàng thì điểm ?
A. HKT B. HKT C. KHT D. THK.
Câu 3: Cho hai tia IP và IQ đối nhau thì điểm nằm giữa là ?
A. P B. I C. Q D. P hoặc Q.
Câu 4: Cho hai tia OE va OF trùng nhau thì điểm nằm giữa là ?
A. O B. E C. F D. E hoặc F.
Câu 5: 1inch ( inhsơ ) bằng ?
A. 2,45cm B. 2,54cm C. 2,55cm D. 2,60cm.
Câu 6: Khi nào thì ta có được đẳng thức SI + IM = SM ?
A. Khi S;I;M thẳng hàng B. Khi SIM
C. Khi ISM D. Khi MSI.

II/ TỰ LUẬN: ( 7,0 Điểm )
Bài 1: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:
a/ Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại điểm I. Ghi bằng kí hiệu ?
b/ Hai đường thẳng a và b song song. Ghi bằng kí hiệu ?
c/ O là giao điểm của hai tia Ox và Oy. Ghi bằng kí hiệu ?
Bài 2: Nhìn hình vẽ hãy viết tên:
a/ Hai cặp các tia đối nhau ?
b/ Hai cặp các tia trùng nhau ?Bài 3: Trên tia Ox lần lượt lấy 2 điểm A và B sao cho ( AOB ).Biết OA = 3cm ;
OB = 5cm
a/ Tính AB.?.
b/ Trên tia đối OA lấy điểm C sao cho CA = 6cm.Tính CO.?.
c/ So sánh CO và AB.?

ĐỀ SỐ 3
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
Câu 1 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu :
A. M cách đều hai điểm AB B. M nằm giữa hai
 
Gửi ý kiến