Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Phuoc Co
Ngày gửi: 21h:08' 24-02-2019
Dung lượng: 141.0 KB
Số lượt tải: 561
Số lượt thích: 1 người (Đề thi trực tuyến ViOLET, Thu Thảo)
Trường THPT Mỹ Hội Đông Đề kiểm tra 1 tiết. Môn: Hóa học Đề 1
Họ tên:.............................................. Lớp : 10...... Năm học: 2010-2011 (16/02/2011)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Số câu đúng

TLCâu 1. Dãy chất đều tác dụng với dung dịch HCl là
A. Al, Zn, FeS, NaOH, MgO B. Fe, Ag, K2CO3, Ca(OH)2, CuO
C. Ag, Na, CaCO3, KOH, CaO D. Na, Fe, Na2CO3, Ba(OH)2, NaNO3
Câu 2. Khi cho clo dư tác dụng với 1,4g kim loại A hóa trị I, sinh ra 21,1g muối tương ứng. Công thức của muối là (Cl=35,5, Li=7, Na=23, K=39, Ag=108)
A. AgCl B. LiCl C. NaCl D. KCl
Câu 3. Trong các halogen sau, halogen nào có tính khử yếu nhất?
A. Br B. I C. Cl D. F
Câu 4. Nước Gia-ven là hỗn hợp của dãy chất
A. NaCl, NaClO, H2O B. HCl, HClO, H2O
C. NaCl, NaClO3, H2O D. NaCl, NaClO4, H2O.
Câu 5. Khi đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ không thu được kết tủa?
A. dung dịch HCl B. dung dịch NaBr C. dung dịch NaF D. dung dịch HI
Câu 6. Cho 11,7g muối natri halogenua NaX tác dụng hết với dung dịch AgNO3 thì thu được kết tủa, kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 21,6g bạc kim loại. Vậy công thức muối natri halogenua NaX là (N=14, O=16, Na=23, F=19, Cl=35,5, Br=80, I=127, Ag=108)
A. NaF B. NaBr C. NaI D. NaCl
Câu 7. Clo ẩm có tính tẩy màu và sát trùng vì
A. clo là chất có tính oxih mạnh B. tạo ra Cl+ có tính oxh mạnh
C. tạo ra HClO có tính oxh mạnh D. tạo ra HCl có tính axit
Câu 8. Chọn phương trình phản ứng đúng.
A. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 B. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
C. Fe + Cl2 → FeCl2 D. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2
Câu 9. Khi cho 47,4g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc thì thể tích khí clo thu được ở đktc là (H=1, O=16, Cl=35,5, K=39, Mn=55)
A. 3,36 lít B. 8,4 lít C. 11,2 lít D. 16,8 lít
Câu 10. Dãy các nguyên tố được xếp theo chiều tính oxi hóa tăng dần là
A. BrCâu 11. Hãy chọn câu không chính xác
A. Halogen là những chất oxi hoá mạnh
B. Khả năng oxi hóa của halogen giảm từ flo đến iot
C. Các halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hoá học
D. Trong hợp chất các halogen đều có thể có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7
Câu 12. Các dung dịch HCl, KCl, NaClO, thuốc thử duy nhất có thể nhận biết 3 dung dịch đó là
A. Phenolphtalein B. dung dịch NaOH C. dung dịch AgNO3 D. quỳ tím
Câu 13. Trung hòa 150 ml dung dịch HCl bằng 300 ml dd NaOH 2M. Nồng độ mol của dung dịch HCl là
A. 4,0 mol B. 1,0 M C. 2,0 M D. 3,0 M
Câu 14. Khi sục khí CO2 vào dung dịch chứa NaClO thì thu được
A. NaHCO3 và Cl2 B. NaCl + CO3 C. NaHCO3 + HCl D. NaHCO3 + HClO
Câu 15. Trong phòng thí nghiệm, khí clo được điều chế bằng cách
A. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O B. 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2
C. 2NaCl 2Na + Cl2 D. F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2
Câu 16. Độ axit của các hiđro halogenua tăng
 
Gửi ý kiến