Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Liên
Ngày gửi: 18h:57' 05-03-2019
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích: 0 người


KIỂM TRA 45 PHÚT - NĂM HỌC 2018- 2019
MÔN SINH 10
Thời gian làm bài: 45 PhútI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Đơn phân của prôtêin là
A. axít béo. B. nuclêôtit. C. axít amin. D. glucôzơ.
Câu 2: Chức năng của ADN là
A. mang, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền.
B. cấu tạo nên riboxôm là nơi tổng hợp protein.
C. vận chuyển axit amin tới ribôxôm.
D. truyền thông tin tới riboxôm.
Câu 3: Protein bị mất chức năng sinh học khi
A. protein được thêm vào một axit amin.
B. protein bị mất một axit amin.
C. cấu trúc không gian 3 chiều của protein bị phá vỡ.
D. protein ở dạng mạch thẳng.
Câu 4: Loại phân tử có chức năng truyền thông tin từ ADN tới riboxom và được dùng như khuôn để tổng hợp nên protein là
A. mARN. B. rARN. C. ADN. D. tARN.
Câu 5: Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm
1. quần xã; 2. quần thể; 3. cơ thể; 4. hệ sinh thái; 5. tế bào
Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là
A. 4->2->1->3->5. B. 4->1->2->3->5. C. 5->3->1->2->4. D. 5->3->2->1->4.
Câu 6: Chức năng của cacbohiđrat trong tế bào là
A. thu nhận thông tin và bảo vệ cơ thể.
B. cấu trúc tế bào, cấu trúc các enzim.
C. điều hoà trao đổi chất, tham gia cấu tạo tế bào chất.
D. dự trữ năng lượng, cấu trúc tế bào.
Câu 7: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?
A. Tập hợp cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ.
B. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây.
C. Tập hợp cây thông trong một rừng thông ở Đà Lạt.
D. Tập hợp cây cỏ trên một đồng cỏ.
Câu 8: Đường mía (saccarozo) là loại đường đôi được cấu tạo bởi
A. hai phân tử glucozo.
B. hai phân tử fructozo.
C. một phân tử glucozo và một phân tử fructozo.
D. một phân tử glucozo và một phân tử galactozo.
Câu 9: Trong cơ thể sống, các chất nào sau đây có đặc tính kị nước?
A. Mỡ, xenlulôzơ, phốtpholipit, tinh bột.
B. Tinh bột, glucozơ, mỡ, fructôzơ.
C. Vitamin, sterôit, glucozơ, cácbohiđrát.
D. Sắc tố, vitamin, sterôit, phốtpholipit, mỡ.
Câu 10: Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì
A. phát triển và tiến hoá không ngừng.
B. có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.
C. thường xuyên trao đổi chất với môi trường.
D. có khả năng thích nghi với môi trường.
Câu 11: Photpholipit cấu tạo bởi
A. 2 phân tử glyxerol liên kết với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm photphat.
B. 3 phân tử glyxerol liên kết với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm photphat.
C. 1 phân tử glyxerol liên kết với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm photphat.
D. 1 phân tử glyxerol liên kết với 2 phân tử axit béo và 1 nhóm photphat.
Câu 12: Những giới sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật nhân thực?
A. Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật.
B. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật.
C. Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật.
D. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm.
Câu 13: Phần lớn các nguyên tố đa lượng tham gia cấu tạo nên
A. protein, vitamin. B. lipit, enzim.
C. glucôzơ, tinh bột, vitamin. D. đại phân tử hữu cơ.
Câu 14:  Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây?
A. Xenlulôzơ.                               
B. Prôtêin.                               
C. Mỡ.
D.  ADN
Câu 15:
 
Gửi ý kiến