Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Hồng Nga
Ngày gửi: 14h:15' 28-03-2019
Dung lượng: 545.5 KB
Số lượt tải: 442
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
TỔ TOÁN - TIN
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11


Họ, tên thí sinh:.................................................................... …….
Lớp: ……………………………………………………………….


I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
1
  
5
  
9
  
13
  

2
  
6
  
10
  
14
  

3
  
7
  
11
  
15
  

4
  
8
  
12
  
16
  

Câu 1: Số gia của hàm số f(x) = x2 – 1 biết x0 = 1 và (x = 1 là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 2: Đạo hàm của hàm số y = x5 – 4x3 – x2 + x/2 là:
A. 5x4 – 12x2 – 2x + 1/4
B. 5x5 – 12x2 + 2x + 1/2
C. 5x4 – 12x2 – 2x + 1/2
D. 5x4 + 12x2 – 2x + 1/4

Câu 3: Nghiệm của bất phương trình f’(x) > 0 với f(x) = x3 - 2x2 + 5 là:
A. x > ( x < 0
B. 0 < x < 
C. x > ( x < 0
D. 0 < x < 

Câu 4: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm A(1; - 2) là:
A. y = 5x + 3
B. y = - 5x + 3
C. y = 3x + 5
D. y = - 5x + 7

Câu 5: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 + 2 tại (- 1; -2) là:
A. 9
B. - 2
C. y = 9x + 7
D. y = 9x - 7

Câu 6: Một vật rơi tự do theo phương trình với g = 9,8 (m/s2). Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t= 5(s) là:
A. 122,5 (m/s)
B. 29,5(m/s)
C. 10 (m/s)
D. 49 (m/s)

Câu 7: Cho hàm số y = . Khi đó:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 8: Đạo hàm của hàm số y = (1 – 2x3)10 là:
A. 10x2(1 – 2x3)9
B. – 60x3(1 – 2x3)9
C. - 6x2(1 – 2x3)9
D. – 60x2(1 – 2x3)9

Câu 9: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x2 – 2x + 1 biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 2x + 3 là:
A. y = 2x - 7
B. y = - 2x + 7
C. y = 3x + 5
D. y = 2x + 5

Câu 10: Cho hàm số y = x2 + 1. Hai điểm A(0,5 ; 1,25) và B(0,5 + (x; 1,25 + (y) thuộc đồ thị hàm số. Hệ số góc của cát tuyến AB với (x = 1,5 là:
A. 2
B. 2,5
C. 3,5
D. 5


Câu 11. Cho hàm số f(x) = . Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình f’(x) = 0 thì x1 + x2 có giá trị bằng:
A. 5 B. 8 C. -5 D. -8

Câu 12. Cho y = . Ta có bằng:
A. B. 1 C. D. 
Câu 13. Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f(x) = tại điểm có hoành độ x0 = 3 có hệ số góc là:
A. -5 B. 5 C. 2 D. 3

Câu 14.
 
Gửi ý kiến