Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Tuấn
Ngày gửi: 21h:15' 01-04-2019
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)
NS: 26/3/2019
NG:2/4/2019 Tiết 57/30: Kiểm tra 1 tiết

I. Mục tiêu
- Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của học sinh trong chương III+IV
- Từ bảng số liệu học sinh biết tìm được: Dấu hiệu, lập bảng“Tần số”, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu và vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
- Học sinh làm được bài tập liên quan đến đa thức, đơn thức.
- Rèn cho học sinh tính chính xác, cẩn thận, ý thức tự giác, làm bài nghiêm túc
II.Chuẩn bị :
- GV: Đề bài
- HS : Ôn tập kiến thức chương III+IV
III. Các hoạt động dạy và học:(45’)
1.Ổn định :
2.Bài mới:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Thấp
CaoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Giá trị của biểu thức đại số.Biết cách tính giá trị của một biểu thức đại sốSè c©u hái


1(C1)

1

Sè ®iÓm


0,5

0,5đ (5%)

2. Đơn thức
Khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng, cộng, trừ, nhân đơn thức.
 Biết các khái niệm đơn thức
Biết cách xác định bậc của một đơn thức.
- Biết nhân hai đơn thức.
- Biết làm các phép cộng và phép trừ các đơn thức đồng dạngSè c©u hái
1 (C2)

2 (C3,4)

3

Sè ®iÓm
0,5

1,0

1,5đ (15%)

3. Đa thức
- Khái niệm đa thức nhiều biến. Cộng, trừ đa thức.

Biết các khái niệm đa thức nhiều biến.
Bậc của đa thức .
- Biết cách thu gọn đa thức, xác định bậc của đa thức.

-Biết cộng, trừ đa thức, tìm đa thức.


Sè c©u hái

1 (B2)

 1(B2)
2

Sè ®iÓm

2,0

1,0 
3,0đ (30%)

4.Bảng tần số, biểu đồ, số trung bình, mốt.

Biết tìm tần số, mốt, dấu hiệu điều tra.
Biết lập bảng tần số.
Biết tính số trung bình.
Biết làm bài toán liên quan đến số TB.


Số câu hỏi
1 (C5)


2(B1)

1(B1)
1(C6)

5

Số điểm
1,0


2,0


1,5

0,5

5,0đ (50%)

Tổng số câu
2
5
2
2
11

Tổng số điểm
1,5 (15%)
3,5 (35%)
3,5 (35%)
1,5 (15%)
10,0đĐỀ BÀI:
I. Phần trắc nghiệm: (3,5 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Giá trị của biểu thức tại x = 2; y = -1 là
A. 12,5 B. 1 C. 0 D. 10
Câu 2 : Bậc của đơn thức: – x2y2. (-3xy4) là
A. 4 B. 6 C. 8 D. 9
Câu 3: Kết quả của là
A. B. C. D. -
Câu 4: Kết quả của phép tính là
A. B. C. 4x6y4 D. -4x6y4
Câu 5: Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:1) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 7 B. 10 C. 6 D. 8
2) Mốt của dấu hiệu là:
A. 6 B. 7 C. 5 D. 8
3) Số trung bình cộng là:
A. 7,55 B. 8,25
 
Gửi ý kiến