Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Đông
Ngày gửi: 23h:28' 02-04-2019
Dung lượng: 84.0 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người

Mã đề thi: 485

ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian làm bài: 45 phút;
(Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm. Học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm.)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu.)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................


Câu 1: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu nhất của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến

B. Giai cấp vô sản với giai cấp tư sản

C. Toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và bọn phản động tay sai

D. Toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp

Câu 2: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có chủ tương “ vô sản hóa” vào thời gian nào?
A. Năm 1925
B. Năm 1926
C. Năm 1927
D. Năm 1928

Câu 3: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước đế quốc thắng trận họp ở Véc-sai để chia lại thị trường thế giới vào thời gian nào?
A. Ngày 19 tháng 6 năm 1920
B. Ngày 21tháng 6 năm 1922

C. Ngày 18 tháng 6 năm 1919
D. Ngày 20 năm 6 năm 1921

Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ mấy ở Việt Nam?
A. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai

B. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ ba

C. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ tư

D. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Câu 5: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác- Lê nin và trở thành một người cộng sản là gì?
A. Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

B. Ủng hộ Quốc tế Cộng sản

C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba

Câu 6: Giai cấp tư sản dân tộc đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn vào năm nào?
A. 1924
B. 1922
C. 1923
D. 1921

Câu 7: Phong trào dân tộc, dân chủ công khai diễn ra trong những năm:
A. Từ 1919 đến 1925
B. Từ 1919 đến 1927
C. Từ 1919 đến 1926
D. Từ 1919 đến 1928

Câu 8: Giai cấp tư sản dân tộc, phát động phong trào “chấn hưng nội hóa”, “ bài trừ ngoại hóa” vào thời gian nào?
A. Năm 1918
B. Năm 1916
C. Năm 1917
D. Năm 1919

Câu 9: Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam đầu năm 1930 là gì?
A. Có một đảng thống nhất ở Bắc Kì

B. Cần một đảng cộng sản ở Nam Kì

C. Cần một đảng cộng sản ở Trung Kì

D. Có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước

Câu 10: Công nhân Ba Son bãi công vào thời gia nào?
A. Tháng 8 năm1922
B. Tháng 8 năm 1924
C. Tháng 8 năm 1923
D. Tháng 8 năm 1925

Câu 11: Ai là người soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt của Đảng?
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Lê Hồng Phong
C. Trần Phú
D. Trịnh Đình Cửu

Câu 12: Để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri được thành lập vào thời gian nào?
A. Năm 1923
B. Năm 1922
C. Năm 1921
D. Năm 1924

Câu 13: Hoạt động nổi bật nhất của tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong những năm 1919-1925 là gì?
A. Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu

B. Thành lập nhà xuất bản Cường học thư xã và ra tờ báo Chuông rè

C. Ra một số tờ báo có nội dung dân chủ tiến bộ

D. Thành lập tổ chức Hội Phục Việt và xuất bản Nam Đồng thư xã

Câu 14: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng cách mạng đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là giai cấp nào?
A. Tư sản dân tộc
B. Nông dân
C. Công nhân
D. Tiểu tư sản

Câu 15: Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời năm 1929 hoạt động như thế nào?
A. Hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

B. Hoạt động tập trung, có mục
 
Gửi ý kiến