Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Ngày gửi: 12h:51' 07-04-2019
Dung lượng: 123.7 KB
Số lượt tải: 513
Số lượt thích: 0 người
Câu 1 : Hàm số có đạo hàm là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 2 : Cho hàm số xác định trên . Khi đó bằng:
A. . B. . C. . D. .
Câu 3 : Cho hàm số xác định trên R bởi . Giá trị bằng:
A. . B. . C. . D. .
Câu 4 : Cho hàm số . Giá trị là: A. . B. . C. . D. .
Câu 5 : Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 6 :
Cho hàm số . Số là nghiệm của bất phương trình khi và chỉ khi:

A.

B.

C.

D.Câu 7.Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số f
x
x
3 tại điểm M(-2; 8) là:
A. 12 B. -12 C. 192 D. -192
Câu 8: Một chất điểm chuyển động có phương trình s
t
2 (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm
t
0=3 (giây) bằng:
A.2
m
s
B.5
m
s
C.6
m
s
D.3
m
s

Câu 9: Đạo hàm của hàm số y=5 bằng:A. 5 B. -5 C. 0 D. Không có đạo hàm
Câu 10: Đạo hàm của hàm số y
x
2−3
x
1
x là:
A
y=2x
3
2
x
1
x
2
B
y=2x
3
2
x
1
x
2
C
y=2x
3
2
x
1
x
2
D
y=2x
3
2
x
1
x
2

Câu 11: Đạo hàm của hàm số y
x−2
2x+3 là:
A
y
7
2x+3
2
B
y−7
2x+3
2
C
y
x−2
2x+3
2
D
y=7
Câu 12: Đạo hàm của hàm số y
x−1(x−3)là:
A
y=x−1 B
y=x−4 C
y=2x−4 D
y=x−3
Câu 13: Cho hàm số y
x
3
3x
2+13. Giá trị của x để
y<0 là:
A.x∈(−2;0) B.x−∞;0∪(2; +∞)C.x−∞;−2∪(0; +∞)D.x∈(0;−2)
Câu 14: Cho f
x
x
3−3
x
2+2. Nghiệm của bất phương trình
f
x=0 là:
A.x=0 B.x=−2 C.x=0 ho
ă
c x=−2 D.x=0 ho
ă
c x=2
Câu 15: Đạo hàm của hàm số y
sin
π
2−2x
là:
A
y=2
sin
2x
B
y=−2
sin
2x
C
y
cos
π
2−2x
D
y
2cos
π
2−2x

Câu 16: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị / tại điểm có hoành độ / là:
A. 18. B. 14. C. 12. D. 6.
Câu 17 :
Đạo hàm của là :

A.

B.

C.

D.


Câu 18 :
Cho . Giá trị bằng:

A.
2
B.
1
C.

D.


Câu 19 :
Đạo hàm của hàm số là:

A.

B.


C.

D.Câu 20 : hàm (𝑥
𝑥
2+𝑚
3, biết f’(1) = 0 , tìm m:
A. m=.
 
Gửi ý kiến