Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phạm Đình Nguyên
Ngày gửi: 19h:39' 10-04-2019
Dung lượng: 206.0 KB
Số lượt tải: 553
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Ngọc Phú)
Đề kiểm tra 1 tiết (Số 2)
Phần I (Trắc nghiệm 7 điểm)
Câu 1: Góc có số đo được đổi sang số đo độ là :
A. 330 45` B. - 29030` C. -33045` D. -32055`
Câu 2: Số đo radian của góc là :
A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Một đường tròn có bán kính 15 cm. Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng là :
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài và kim phút dài .Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Cho .Ta có:
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho và , khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. B. C. D. 
Câu 7: Đơn giản biểu thức ta được
A. B. cosx C. sinx D. 
Câu 8: Biểu thức được rút gọn thành:
A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Biểu thức nào sau đây có giá trị phụ thuộc vào biến ?
A. cosx+ cos(x+)+ cos(x+) B. sinx + sin(x+) + sin(x+)
C. cos2x + cos2(x+) + cos2(x+) D. sin2x + sin2(x+) + sin2(x-)
Câu 10: Rút gọn biểu thức sau 
A. B. C. D. 
Câu 11: Biểu thức không phụ thuộc vào và có giá trị bằng :
A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 12: Nếu và thì với cặp số nguyên (p, q) là:
A. (–4; 7) B. (4; 7) C. (8; 14) D. (8; 7)
Câu 13: Nếu thì bằng bao nhiêu ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 14: Cho với . Tính giá trị của biểu thức : 
A. . B. . C. . D. 
Câu15: Cho đường tròn Cung có độ dài bằng 10 thì có số đo bằng bao nhiêu radian?
A. 2 B. C. D. 
Phần II (tự luận 3 điểm)
1. Biểu diễn trên đường tròn lượng giác gốc A (Tìm điểm M, N trên đường tròn lượng giác gốc A). Biết
a) 
b) 
2. Cho sina = với < a < . Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung a

Phần II (tự luận 3 điểm)
1. Biểu diễn trên đường tròn lượng giác gốc A (Tìm điểm M, N trên đường tròn lượng giác gốc A). Biết
a) 
b) 
2. Cho tana = với 0 < a < . Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung a

 
Gửi ý kiến