Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Anh
Ngày gửi: 19h:29' 15-04-2019
Dung lượng: 243.5 KB
Số lượt tải: 631
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Khi nào thì ?
A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy D. Cả A , B , C .
Câu 2 : Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi :
A. C. và 
B. D. 
Câu 3 : Hai góc xOt và tOy là hai góc kề bù . Biết = 800, góc tOy có số đo là :
A. 100 B. 500 C. 800 D. 1000
Câu 4 : Góc mOn có số đo 400 , góc phụ với góc mOn có số đo bằng :
A. 500 B. 200 C. 1350 D. 900
Câu 5 : : Lúc 6 giờ đúng kim phút và kim giờ tạo thành góc :
A. 00 B. 1800 C. 900 D. 450
Câu 6 : Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng 3 cm là :
A.Hình tròn tâm O, bán kính 3cm ; B. Đường tròn tâm O, đường kính 3cm
C. Đường tròn tâm O, bán kính 3cm ; D. Hình tròn tâm O, đường kính 3
Câu 7 : Kết luận nào sau đây đúng ?
A . Góc lớn hơn góc vuông là góc tù B . Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù
C . Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù D . Góc lớn hơn góc vuông , nhỏ hơn góc bẹt là góc tù
Câu 8 : Tam giác ABC là hình gồm
A.Ba đoạn thẳng AB ; AC ; BC B. Ba đoạn thẳng AB ; BC ; AC khi ba điểm A , B , C thẳng hàng
C.Ba đoạn thẳng AB ; BC ; AC khi ba điểm A , B , C không thẳng hàng
Phần II: Tự luận ( 8 đ )
Bài Tập Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho = 400 , = 800
a/ Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Vì sao ?
b/ So sánh góc tOy và góc xOt
c/ Chứng tỏ rằng Ot là tia phân giác của góc xOy
d/ Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox , vẽ tia Om nằm giữa hai tia Oy và Oz sao cho góc zOm = 500.Tính số đo của góc mOy
Câu 1 : Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi :
A. B. và 
C. D. 
Câu 2 : Hai góc xOt và tOy là hai góc kề bù . Biết = 800, góc tOy có số đo là :
A. 100 B. 500 C. 1000 D. 800
Câu 3 : Góc mOn có số đo 450 , góc phụ với góc mOn có số đo bằng :
A. 450 B. 200 C. 1350 D. 900
Câu 4 : : Lúc 6 giờ đúng kim phút và kim giờ tạo thành góc :
A. 00 B. 1800 C. 900 D. 450
Câu 5: Cho đường tròn ( O,5cm ) ; và OA = 6cm. Khi đó điểm A ở đâu ?
A. Nằm trên đường tròn C. Nằm ngoài đường tròn
B. Nằm trong đường tròn D. Nằm ở vị trí khác
Câu 6 : Kết luận nào sau đây đúng ?
A . Góc lớn hơn góc vuông là góc tù B . Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù
C . Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù D . Góc lớn hơn góc vuông , nhỏ hơn góc bẹt là góc tù
Câu 7 : Điền vào chỗ trống ……..trong các phát biểu sau :
a/ Hình tạo thành bởi ………………………………………………….khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng được gọi là tam giác ABC
b/ Đường tròn tâm, O bán kính R là hình gồm các điểm ……………….….. ......…….…………………………………………..…
Phần II: Tự luận ( 6 đ )
Câu 9: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho = 300 , = 600
a/ Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ?
b/ So sánh góc tOy và góc xOt
c/ Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?
d/ Vẽ tia Oz là tia đối của tia Oy . Tính số đo góc tOz
1.Góc bẹt là góc có số đo
 
Gửi ý kiến