Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Đăng
Ngày gửi: 10h:31' 17-04-2019
Dung lượng: 104.2 KB
Số lượt tải: 385
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA :45 PHÚT ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 5
Họ Tên: …………………………………………..Lớp:11 ĐỀ 123
ĐIỂM

 LỜI PHÊ


I)PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1 : Hàm số có đạo hàm là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 2 : Cho hàm số xác định trên . Khi đó bằng:
A. . B. . C. . D. .
Câu 3 : Cho hàm số xác định trên R bởi . Giá trị bằng:
A. . B. . C. . D. .
.Câu 4 : Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 5 :
Cho hàm số . Số là nghiệm của bất phương trình khi và chỉ khi:

A.

B.

C.

D.Câu 6. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số f
x
x
3- 3x tại điểm M(-2; 8) là:
A. 0 B. 15 C. 14 D. -15
Câu 7: Một chất điểm chuyển động có phương trình s
t
2−3𝑡 (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm
t
0=3 (giây) bằng:
A.2
m
s
B.5
m
s
C.6
m
s
D.3
m
s

Câu 8: Đạo hàm cấp hai của hàm số là
A. -sinx B. y=sinx C. y=cosx D. y=-cosx
Câu 9: Vi phân của hàm số y=sin3x là:
A.dy=−3cos3xdx B.dy=3cos3xdx C.dy=3cos3xdx D.dy=−3sin3xdx
Câu 10: Cho hàm số y
x
3
3x
2+13. Giá trị của x để
y<0 là:
A.x∈(−2;0) B.x−∞;0∪(2; +∞)C.x−∞;−2∪(0; +∞)D.x∈(0;−2)
Câu 11:Đạo hàm của hàm số là:
A.. B.
C.D.
Câu 12: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị / tại điểm có hoành độ / là:
A. 18. B. 14. C. 12. D. 6.
Câu 13 :
Đạo hàm của là :

A.

B.

C.

D.


Câu 14 :
Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức có dạng khi đó a+b bằng

A.
4
B.
5

C.
-10
D.
-12


CÂU 15: Vi phân của hàm số tại điểm x=2 ứng với là:
A.-0.07. B. 10. C. 1,1. D. -0,4.

II.TỰ LUẬN :4 điểm
Bài 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a)𝑦=2𝑥
𝑥 + cos(sinx) b)
Bài 2. Cho hàm số .
a)Tính y’, y’(-1)
b)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm.


 
Gửi ý kiến