Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyen Thuy Anh Duyen
Người gửi: Nguyễn Thụy Ánh Duyên
Ngày gửi: 21h:30' 25-04-2019
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
MATRIX (written test 1 – English 6 – school year : 2018-2019)


THEMES

CONTENTS
LEVEL

TOTAL

RATESKnowledge
Comprehension
Application
High application
Sentences
& scores

Multiple
choice
Writing
Multiple choice
Writing
Multiple
choice
Writing
Multiple choice
WritingListening 1
Listening 2
Choose pictures
Choose numbers
4(1)
4(1)
8
2
20%

Lexico-
grammar
Phonetics :1
Possessive pronoun:1
Tobe : 2
Question word: 2
Prep : 1
Number : 1
Questions & answers: 4
1
1
1
1(1)1
1
1

1
4
(2)12


3.0


30%

Reading 1
Reading 2
Lexico-close
Comprehension


6 (1.5)

2 (0.5)


2 (0.5)


10
2.5
25%

Writing 1
Writing 2
Word arrangement
Answer

3 (1.5)

2 (1)
5
2.5
25%

Total
number

 12

14
2

5

2
35
10
100%

Total
weight

30%
40%
20%
10%PHÒNG GD – ĐT CƯKUIN
TRƯỜNG THCS GIANG SƠN WRITTEN TEST 1 - ENGLISH 6
School year: 2018-2019 Time : 45 minutes.

Full name: ………………………..
Class :6…
Mark
Remark


Part A. Listening (2 ms)
I. Part 1. Listen twice and choose the correct picture according to what you hear by circling A, B or C. (1m) (Nghe 2 lần và chọn bức tranh đúng mà em nghe bằng cách khoanh tròn A, B, hoặc C)
1. A. B. C.


2. A. B. C.


3. A. B. C.


4. A. B. C.


II. Part 2. Listen twice and circle four numbers you hear. (1m). (Nghe 2 lần và khoanh tròn vào 4 số em nghe).
12 20 83 29 97 67
Part B. Lexico - grammar (3ms)
I. Choose the best answer (2ms). (Khoanh tròn vào đáp án đúng)
1. Choose the underlined word that has different pronunciation
A. city B.window C. nine D. live
2.What is your name? - ……………..name is Nga.
A. My B. His C. Her D. Your
3. How ……………………………. you? – I’m fine, thanks.
A. be B. am C. is D. are
4.…………………………….. do you live? – I live on Le Loi street.
A. What B. How many C. Where D. How
5. My name ……………………………… Lan
A. are B. am C. be D. is
6.…………windows are there? – There are four.
A. How many B. What C. How D. Where
7. Come in and sit ……………. , please !
A. in B. up C. down D. on
8. forty + sixty = ......................
A. one hundred B. ninety C. eighty D. sevenII.Match questions in A with their answers in B(1m)(nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B)
A
 B

1, What is this?
2, How do you spell your name ?
3, How old are you?
4, What’s your name?
a, My name is Lan Anh
b, I’m fine, thank you
c, This is a board
d, N-A-M, Nam.
e, I’m twelve years old


1-
2
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓