Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hiền Thương
Ngày gửi: 23h:49' 23-07-2019
Dung lượng: 44.9 KB
Số lượt tải: 893
Số lượt thích: 0 người
DẠY THÊM CHỊ THƯƠNG -0777918396


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN HÌNH LỚP (1)

Bài 1 (3đ):

Vẽ hình theo các trình tự sau:

Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng BC, tia AB, đường thẳng CA.

Vẽ tia Bx cắt đường thẳng AC tại điểm M không nằm giữa hai điểm

A và C.

Vẽ tia Ay là tia đối của tia AB.

Lấy điểm K sao cho C là trung điểm của BK.

Bài 2 (6đ):

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai điểm C, D sao cho OC = 3cm, OD = 7cm.

Tính CD ?

Vẽ tia Ox là tia đối của tia Ox, lấy điểm M thuộc tia Ox sao cho OM = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của MC.
Vẽ K là trung điểm của OC. Tính KD ?

Bài 3 (1đ):

Cho đoạn thẳng AB dài 10cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm M và K sao cho AM + BK = 14cm. Tính MK ?


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN HÌNH LỚP 6 (2)

Câu 1. (2,0 điểm):

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽđoaṇ thẳng AB, tia BC, đường thẳng AC vàtia Ax cắt BC taịM (M nằm giữa B vàC).

Câu 2. (2,0 điểm):

Cho đoaṇ thẳng MN dài 8cm.

Ve ̃ I làtrung điểm của MN, C làtrung điểm của đoaṇ thẳng NI;

Tinh́ đô ̣dài của CN.
DẠY THÊM CHỊ THƯƠNG -0777918396
Câu 3. (6,0 điểm):

Trên tia Ax, lấy hai điểm M, N sao cho AM = 3cm, AN = 8cm

Trong ba điểm A, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lai?̣ Vì sao?

Tinh́ đô ̣dài đoaṇ thẳng MN;

Ve ̃tia Ay làtia đối của tia Ax. Trên tia Ay lấy điểm P sao cho AP = 2cm. Tinh́ đô ̣dài PM.
Điểm M có là trung điểm của PN không? Vi ̀sao ?

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN HÌNH LỚP 6 (3)


Bài 1: (2đ)
Vẽ hình theo trình tự sau:
Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng.

Đường thằng MP, đoạn thẳng MN, tia PN.

Tia Py là tia đối của tia PN.

Tia Pt cắt MN tại trung điểm H của đoạn thẳng MN.

Bài 2: (2đ)

Cho đoạn thẳng MN = 9cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Tính MI ?

Bài 3: (6đ)

Trên tia By, lấy 2 điểm H và K sao cho BK = 8cm và BH = 5cm.

Chứng tỏ điểm H nằm giữa 2 điểm B và K. Tính độ dài đoạn thẳng HK.

Trên tia By, lấy điểm E sao cho BE = 2cm. Chứng tỏ H là trung điểm của đoạn thẳng EK.

Trên tia đối của tia By, lấy điểm O sao cho BO = 4cm. Chứng tỏ E là trung điểm của đoạn thẳng OK.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN HÌNH LỚP 6 (4)


Bài 1: (2đ)

Vẽ hai tia đối nhau Ot và Ot. Lấy điểm A thuộc tia Ot; điểm B thuộc tia Ot.
Chỉ ra các tia trùng nhau gốc A

Chỉ ra các tia đối nhau gốc B
DẠY THÊM CHỊ THƯƠNG -0777918396Bài 2: (4đ)

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng

Vẽ ba tia AB, AC, BC.

Vẽ tia Ax là tia đối của tia AC

Vẽ tia BM sao cho C nằm giữa A và M

Vẽ tia BI cắt đường thẳng AC tại I sao cho I nằm giữa A và C

Bài 3:( 4đ)

Cho đoạn thẳng PQ = 10cm. Gọi K là trung điểm của PQ

Tính PK, KQ.

Lấy điểm M trên tia PQ sao cho PM = 2,5cm. Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng PK.

Tính MQ.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN HÌNH LỚP 6 (5)

Bài 1: (2,5đ)

Vẽ điểm A nằm giữa hai điểm B và C. M là điểm nằm ngoài đường thẳng BC, vẽ tia MA, tia BM, đoạn thẳng MC.

Bài 2: (2,5đ)

Cho đoaṇ thẳng MN dài 8cm.Vẽ ̃I làtrung điểm của đoaṇ thẳng MN. Tính đô ̣dài đoaṇ thẳng MI ?

Bài 3: (
 
Gửi ý kiến