Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Nhã Hân
Ngày gửi: 10h:46' 13-08-2019
Dung lượng: 115.5 KB
Số lượt tải: 889
Số lượt thích: 0 người
Chương 1. NGUYÊN TỬ
Câu 1. Số phân lớp e của của lớp M (n = 3) là
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 2. Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 3. Trong nguyên tử, hạt mang điện là
A. electron B. electron, nơtron C. proton, nơtron D. proton, electron
Câu 4. Số khối của nguyên tử bằng tổng
A. số p và n B. số p và e C. số n và e D. tổng số n, e, p.
Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố R có 56 electron và 81 nơtron. Kí hiệu nào sau đây là của R.
A. B. C. D. 
Câu 6. Số nơtron trong nguyên tử là
A. 19 B. 20 C. 39 D. 58
Câu 7. Nguyên tử F có 9 proton, 9 electron và 10 notron. Số khối của nguyên tử F là
A. 9 B. 10 C. 19 D. 28
Câu 8. Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố X bằng 10. Nguyên tố X là
A. Li (Z = 3) B. Be (Z = 4) C. N (Z = 7) D. C (Z = 6)
Câu 9. Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số các hạt p, n, e là 58. Biết số hạt prôton ít hơn số hạt notron là 1 hạt. Kí hiệu của A là
A. B. C. D. 
Câu 10. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Điện tích hạt nhân của X là
A. 18 B. 17 C. 15 D. 16
Câu 11. Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 52 và số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của X là
A. 17 B. 18 C. 34 D. 52 Câu 12. Nguyên tử của một nguyên tố có 122 hạt p, n, e. Số hạt mang điện trong nhân ít hơn số hạt không mang điện là 11 hạt. Số khối của nguyên tử đó là
A. A = 122 B. A = 96 C. A = 85 D. A = 74
Câu 13. Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số nơtron: (1) Na; (2) C; (3) F; (4) Cl;
A. 1; 2; 3; 4 B. 3; 2; 1; 4 C. 2; 3; 1; 4 D. 4; 3; 2; 1
Câu 14. Nguyên tử F có tổng số hạt p, n, e là
A. 20 B. 9 C. 38 D. 19
Câu 15. Kí hiệu hóa học biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của nguyên tố hóa học vì cho biết
A. số A và số Z. B. số A.
C. số electron và proton. D. số Z.
Câu 16. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng
A. số nơtron và proton B. số nơtron
C. số proton D. số khối.
Câu 17. Cho tới nay, các nguyên tố có số lớp electron tối đa là
A. 8 B. 5 C. 7 D. 4
Câu 18. Nguyên tử Kali (Z = 19) có số lớp e là
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 19. Lớp thứ 4 (n = 4) có số electron tối đa là
A. 32 B. 16 C. 8 D. 50
Câu 20. Nguyên tử của nguyên tố R có 4 lớp e, lớp ngoài cùng có 1e. Vậy số hiệu nguyên tử của R là
 
Gửi ý kiến