Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tang Van Dung
Ngày gửi: 22h:26' 12-10-2019
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2018
Môn: Hóa học 10
Thời gian làm bài: 45 phút;Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.................................................. Số báo danh: .......................Lớp:..........

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1. Thể tích của hỗn hợp khí A (ở đktc) là:
A. 6,84 lít B. 19,28 lít C. 192,8 lít D. 8,64 lít
Câu 2: Hai ion X+ và Y( đều có cấu hình electron của khí hiếm Ar (1s22s22p63s23p6).
Có các phát biểu sau:
(1) X ở chu kì 3, còn Y ở chu kì 4.
(2) Số hạt mang điện của nguyên tử X nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử Y là 4.
(3) Độ âm điện của X nhỏ hơn độ âm điện của Y.
(4) Oxit cao nhất của X là oxit bazơ, còn oxit cao nhất của Y là oxit axit.
(5) Hiđroxit tương ứng của X là bazơ mạnh, còn hiđroxit tương ứng của Y là axit yếu.
Các phát biểu đúng là
A. (2), (3), (4). B. (2), (3), (6). C. (1), (3), (6). D. (3), (4), (5).
Câu 3: Cho số điện tích hạt nhân của nguyên tử là: X (Z = 6); Y (Z = 7); M (Z = 13); T (Z= 18); Q (Z = 19). Số nguyên tố có tính kim loại là
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 4: Các ion: O2- (Z=8); Al3+ (Z=13); Mg2+ (Z=12) đều có cùng
A. số proton B. số electron C. số khối D. số nơtron
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Số khối của X là
A. 26 B. 27 C. 28 D. 23
Câu 6: Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau, đâu là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nhóm VA?
A. 1s22s22p63s23p5 B. 1s22s22p4 C. 1s22s22p63s23p3 D. 1s22s22p63s2
Câu 7: Liên kết hoá học trong các phân tử các chất H2, Cl2 ,HCl thuộc loại
A. Liên kết đơn B. Liên kết cộng hóa trị không cực
C. Liên kết cộng hóa trị có cực D. Liên kết ion
Câu 8: Cation R2+ có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn là
A. Chu kì 4, nhóm IIA. B. Chu kì 3, nhóm VIA.
C. Chu kì 3, nhóm VIIIA. D. Chu kì 4, nhóm IA.
Câu 9: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:
A. N, Si, Mg, K. B. Mg, K, Si, N. C. K, Mg, Si, N. D. K, Mg, N, Si.
Câu 10: Cặp chất nào sau đây có thể xảy ra phản ứng oxi hóa-khử?
A. HCl và NaOH. B. H2S và H2SO4. C. FeO và HCl. D. BaCl2 và Na2SO4.
Câu 11: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là và , trong đó đồng vị 65Cu chiếm 27% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của 63Cu trong Cu2O (với ) là
A. 73%. B. 88,82%. C. 64,29%. D. 32,15%.
Câu 12: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm, cho X tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và 0,12 mol H2 .Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần để trung hòa dung dịch Y là bao nhiêu ?
A. 240ml B. 1200 ml C. 120ml D. 60ml
Câu 13: Liên kết cộng hoá trị là:
A. Liên kết
 
Gửi ý kiến