Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ thị huế
Ngày gửi: 20h:54' 21-10-2019
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 668
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VÂN ĐỒN
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁI RỒNG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Đại số lớp 8

Phần I - Trắcnghiệm(4,0 điểm) Chọn đáp án đúng
Câu 1: Tích của đơn thức x và đa thức 1+x là:
A. x2+x B. x-x2 C. 1+2x D. x2-x
Câu 2: Tính (x-1)(x+1) ta được :
A. (x - 1)2B. (x+1)2C. x2 + 1 D. x2 - 1
Câu 3: Biểu thức rút gọn của (2x-y)(4x2+2xy+y2) là :
A. 8x3-y3B. 2x3- y3C. 8x3+y3 D. 2x3+y3
Câu 4: Biết 3x+2(5+x) =0,giá trị của x là
A. -10 B. 10C. -2 D. 2
Câu 5: Kết quả của tích (a + 2)(a2 - 2a + 4) là:
A. (a + 2)3B. (a – 2)3C. a3 - 8 D. a3 + 8
Câu 6:(x - 2y)2 = ?
A. x2 - 4xy + 2y2B. x2 - 2xy + 4y2
C. x2 + 4xy +4y2D. x2 - 4xy + 4y2
Câu 7:(x - y)(x2 + xy + y2) = .......- y3. Chỗ còn thiếu trong dấu .... là:
A. x3B. - x3C. y3D. -y3
Câu 8: Phân tích đa thức x2 – 4y2 thành nhân tử ta có kết quả:
A. (x – 2y)2B. (x – y)(x + y)
C. (x -2y)(x +2y) D. (x – y)(x + 2y)
Phần II – Tự luận (6,0 điểm)
Câu 9(1,5 điểm): Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a) 3x +3y
b) x2 – 25
c) x2- 6x+ 9
Câu 10 (1,5 điểm): Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức A tại x = -1999; y = 2
A = ( x + 2)( x - 2) - 2x(x - y) + (x-y)2
Câu 11(2,0 điểm): Tìm x biết:(x - 1)(x +1) + x.(3 - x ) = 5
Câu 12(1,0 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau:
A = -12 + 22 – 32 + 42 - ... - 992 + 1002


-------------------------Hết------------------------Ma trận đề kiểm tra
Chủ đề
Cấp độ tư duy
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức

Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức; đa thức với đa thức; áp dụng vào tìm x
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %


3
1,5
15
1
2,0
20
4
3,5
35

Các hằng đẳng thức đáng nhớ
Nhận dạng được các hằng đẳng thức

Dùngcác HĐT đểtriểnkhai, rútgọnrồitínhgiátrịbiểuthức
Dùngcác HĐT đểtínhgiátrịbiểuthức


Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0
20
1
1,5
15

1
1,0
10
6
4,5
45

 Phân tích đa thức thành nhân tử (2 pp)


Vận dụng phương pháp đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tửSố câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5
1
1,5
15


2
2,0
20

TS câu
TS điểm
Tỉ lệ %
4
2,0
20
4
3,5
35
3
3,5
35
1
1,0
10
12
10
100
Đáp án và biểu điểm

Câu
Nội dung
Biểu điểm

Trắc nghiệm

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
A
D
A
C
D
D
A
C

(Mỗi đáp án chọn đúng được 0,5 điểm)

 
Gửi ý kiến