Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Chơn
Ngày gửi: 09h:28' 19-12-2019
Dung lượng: 161.0 KB
Số lượt tải: 248
Số lượt thích: 0 người
LONG HOA SECONDARY SCHOOL TEACHER : NGUYỄN THÀNH CHƠN
Prepare : 27/ 9/ 2017
Teaching day : 6/10/2017
WEEK 6- PERIOD 18
THE ONE PERIOD TEST
OBJECTIVES: By the end of the period test:
+ Student will be able to revise the main grammar points from unit 1, 2, 3.
+ Through the test the teacher will know the knowledge of each student .
MATERIALS: Papers, tape, tape-recoder.
MA TRẬN:
Kĩ năng/ KTNN

Nội dung kiểm tra
Mức độ
Tổng cộng
số câuNhận biết
Thông hiểu
Vận dụng / Vận dụng (CAO)


Part 1:
Listening
I. At school
( Matching )
- Matching 3
- Matching 1

4
1,0 đ


II. At home
( MCQ )
- Multiple choice 3
- Multiple choice 1

4
1,0 đ

Part 2:
Use of language

I. Pronunciation

-Vowel -2


2
0,5 đ


II. Stress
- Stress 2nd (2 syllables) and (3 syllables ) 2


2
0,5 đ


III. Grammar and Vocabulary


- To be 1
-wh-word -1
- communication-1
-personalpro. 1
- vocabulary 1
-article 1

6


1,5 đ

IV. Preposition

- in -1
- on -1
2

0,5 đ

Part 3:
Reading
I. Cloze text
- MCQ 2
-MCQ 2


4
1,0 đ


II. Reading comprehension
- Multiple choice 2
- MCQ 2

4
1,0 đ

Part 4:
Writing
I. Finding the errors
- Spelling -1
-There are -1
-Preposition - 1

Possesive adj - 1

4
1,0 đ


II. Sentence transformation


- Plural form -2
2
0,5 đ


III. Complete sentences-Ask: name/ job /quanlity 3
-That / there be 3
6
1,5 đ

Tổng số câu
 22
 10
8
40

Tổng cộng điểm
5,5
2,5
2,0
10,0 đ

Long Hoa secondary school DATE:_____________________________
45-MINUTE TEST Week: 6
Subject: English 6 Period: 18
Name:
Class:

Mark:
Teacher’s comment:

PART A: LISTENING ( 2,0 MARKS)
I. Listen to the short conversations and match each name with the correct information:(1m)
A B
1. Mai A. is very well
2. Miss Mai B. is Nga’s friend
3. Hai C. is fine
4. Giang D. is ten yrears old
II. Listen to the dialogue and choose the correct answer for each question: (1m)
1. What is the new student’s name?
A. Sinh B. Tinh
2. Who is Ms Hoa?
A. Tuan’s sister B. Their English teacher
3. How old is Ms Hoa?
A. twenty-nine B. Twenty-five
4. Where does Ms Hoa live?
A. She lives on Nguyen Trai Street B. She lives on Nguyen Hue Street
PART B: USE OF ENGLISH (3,0 MARKS)
I.Circle the correct letter that has different stress position from the rest : (0,5 mark)
1. A.greeting B. morning C.number D.armchair
2. A.engineer B. family C.telephone D. stereo
II. Circle the correct letter that has the underlined part pronounced differently from the rest:(0,5 mark)
1. A.fine B.morning C.evening D. live
2. A.spell B.pencil C.bench D. stereo
III. Choose the best
 
Gửi ý kiến