Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Phúc Chinh
Ngày gửi: 17h:10' 27-12-2019
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
Gv Huỳnh Phúc Chinh. Đt: 0969772035
Trường THCS. . . . . . . . . . . . . .
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp : . . . . . . Môn : Số Học Thời gian : 45 phút
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1) Tập hợp A các số tự nhiên x sao cho 15 < x < 20 là :
a) A = (15; 16; 17; 18; 19(
b) A = (16; 17; 18; 19; 20(
c) A = (16; 17; 18; 19(
d) A = (15; 16; 17; 18; 19; 20(
2) Tính số phần tử của tập hợp B = (19; 20; 21; . . . ; 75(.
a) 57 b) 58 c) 59 d) 60
3) Số liền sau của số 99 là:
a) 98 b) 100 c) 101 d) 97
4) Viết gọn tích 6.6.6.6.6 , cách viết nào đúng:
a) 63 b) 64 c) 65 d) 66
5) Cách tính đúng là:
a) 55:5 = 55 b) 55:5 = 54 c)55:5 = 53 d) 55:5 = 14
6) Cách tính đúng là :
a) 22 . 23 = 25 b) 22 . 23 = 26 c) 22 .23 = 46 d) 22 . 23 = 45
B. PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 2 : (4 điểm)
Thực hiện phép tính :
a) 46 + 17 + 54
b) 24. 57 + 24. 43
c) 5.42 – 18 : 32
d) 168 : ( 46 – [12+ 5.( 32 : 8) ](
Bài 2 : (3 điểm)
Tìm số tự nhiên x biết :
a) x . 2 = 50
b) 53 + ( 124 – x) = 87
c)12x – 33 = 32 . 33Gv Huỳnh Phúc Chinh. Đt: 0969772035

KIỂM TRA 1 Tiết
Họ và Tên: Môn: Số học 6 (lần 1 )
Thời gian: 45 phút
I.Trắc nghiệm: (2 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Cho tập hợp X = . Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2: Tập hợp Y = . Số phần tử của Y là :
A. 7; B. 8; C. 9; D. 10.
Câu 3: Kết quả của biểu thức 16 + 83 + 84 + 7 là :
A. 100; B. 190; C. 200; D. 290.
Câu 4: Tích 34 . 35 được viết gọn là :
A. 320 ; B. 620 ; C. 39 ; D. 920 .
II.Tự luận: (8 điểm)
Câu 7: ( 2đ) Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 13 và bé hơn 20 :
Chỉ ra 2 cách viết tập hợp A?
Tập hợp B gồm các số tự nhiên x chẵn và 13 < x < 20. Tập hợp B là tập hợp gì của tập hợp A, kí hiệu như thế nào ?
Câu 8: (2 đ) Tính bằng cách hợp lí nhất:
27. 62 + 27 . 38

1407 – {[ (285 – 185) : 22 . 3] +7}
Câu 9: ( 3 đ) Tìm x biết :
x + 37= 50 e) 3= 27
2.x – 3 = 11
( 2 + x ) : 5 = 6
2 + x : 5 = 6
Câu 10: ( 1 đ) Tính: S = 1 + 3 + 5 + …………. + 99 
Gửi ý kiến