Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn xuân dũng
Ngày gửi: 08h:54' 28-02-2020
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT CƯ M`GAR


(Đề thi có 02 trang)
 ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 CHƯƠNG HALOGEN
MÔN HÓA HỌC – Khối lớp 10
Thời gian làm bài : 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh :....................................................... Số báo danh : ...................
Cho: Fe=56,Cu=64,O=16,H=1,Cl=35,5,Br=80,I=127,F=19,Na=23,Ag=108,Ca=40,Al=27,Mg=24,K=39,Mn=55

Câu 1. (0.31 điểm) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là
A. ns1. B. ns2np5. C. ns2np6nd1. D. ns2np3.
Câu 2. (0.31 điểm) Có 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch riêng biệt :NaOH,HCl, NaCl, HNO3.Để nhận biết các chất trên ta dùng
A. Quỳ tím và dung dịch AgNO3. B. . Dung dịch NaOH. C. Chỉ dùng dung dịch AgNO3. D. Chỉ dùng quỳ tím.
Câu 3. (0.31 điểm) Trong phương trình Cl2 +2NaOH NaCl + NaClO + H2O thì vai trò của Cl2 là:
A. Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử. B. Chất oxi hóa.
C. Không phải chất oxi hóa ,không phải chất khử. D. Chất khử.
Câu 4. (0.31 điểm) Cho hỗn hợp gồm MgCO3 và CaCO3 tác dụng đủ với V lit dung dịch HCl 1M thu được 6,72 lit khí CO2 ở đktc. Giá trị của V là
A. 0,56 lit. B. 1,12 lit. C. 0,224 lit. D. 0,6 lit.
Câu 5. (0.31 điểm) Trong phòng thí nghiệm,khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?
A. KClO3. B. MnO2. C. KMnO4. D. HCl.
Câu 6. (0.31 điểm) Clo không tác dụng với chất nào sau đây?
A. NaBr. B. KCl. C. Ca(OH)2. D. NaOH.
Câu 7. (0.31 điểm) Sục khí clo vào dung dịch KI có sẵn một ít hồ tinh bột thì hiện tượng là
A. Dung dịch không chuyển màu. B. Dung dịch chuyển màu vàng.
C. Dung dịch xuất hiện kết tủa D. Dung dịch chuyển màu xanh.
Câu 8. (0.31 điểm) Trường hợp phản ứng diễn ra ở điều kiện thích hợp là 1. KI + AgNO3 2.NaCl + Br2 3.KI + Cl2
4.AgNO3 + NaF 5. HCl + CaCO3 6. F2 + H2O 7. I2 + H2
A. 1,2,3,4, 6. B. 1,2,3,4,5,7. C. 1,3,5,6,7. D. 1,3,4,5,7.
Câu 9. (0.31 điểm) Dẫn khí clo dư vào hỗn hợp dung dịch X gồm KBr và KI thu được 7,45 gam KCl tổng số mol của hỗn hợp X là
A. 0,3. B. 0,2. C. 0,1. D. 0,4.
Câu 10. (0.31 điểm) Chọn câu đúng:
A. Clorua vôi là muối tạo bới hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.
B. Clorua vôi là muối tạo bới một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.
C. Clorua vôi là muối tạo bới một kim loại liên kết với một loại gốc axit.
D. Clorua vôi không phải là muối.
Câu 11. (0.31 điểm) Cho KMnO4 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1,6 M đặc thì thể tích khí clo thu được ở đktc là
A. 8,96 lit. B. 13,4 lit. C. 8,4 lit. D. 1,12 lit.
Câu 12. (0.31 điểm) Cho: Cu(OH)2, Cu, CuO,Fe, NaCl, AgNO3.Số chất tác dụng được với dung dịch HCl là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 13. (0.31 điểm) Chỉ ra so sánh đúng
A. Tính oxi hóa : F2>
 
Gửi ý kiến