Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn xuân dũng
Ngày gửi: 08h:56' 28-02-2020
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 323
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CƯMGAR ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 CHƯƠNG HALOGEN
TỔ HÓA HỌC Môn: Hóa học 10
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 10A . . .
Cho biết: Na=23,K=39,Ca=40,Mg=24,Fe=56,Ag=108,Mn=55,Cl=35,5,Br=80;O=16;Br=80,I=127,Zn=65,C=12,Al=27.

Mã đề: 1617


1. Phản ứng hóa học chứng tỏ rằng HCl có tính khử là
A. 2HCl + Zn -> ZnCl2 + H2 B. 4HCl + MnO2 ->MnCl2 + Cl2 + 2H2O
C. 2 HCl + Mg(OH)2 -> MgCl2 + 2H2O D. 2HCl + CuO -> CuCl2 + H2O
2. Ở dạng đơn chất 2 nguyên tố halogen rất độc,nhưng ở dạng hợp chất muối natri halogenua lại rất cần thiết cho con người. Hai đơn chất đó là
A. Brom và clo. B. Clo và iot. C. Flo và clo. D. Flo và iot
3. Sản phẩm của phương trình : Br2 + SO2 + H2O là
A. HBr và H2SO4. B. HBr và H2SO3. C. HBr và S. D. HBr và H2S.
4. Khi cho 1,58g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc thì thể tích khí clo thu được ở đktc là (H=1, O=16, Cl=35,5, K=39, Mn=55)
A. 16,8 lít B. 8,4 lít C. 0,56 lít D. 0,336 lít
5. Kim loại nào khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và với Cl2 cho cùng một loại muối?
A. Cu B. Fe C. Mg D. Ag
6. Sục khí clo vào dung dịch NaI có sẵn một ít hồ tinh bột thì hiện tượng là
A. dung dịch xuất hiện kết tủa. B. dung dịch chuyển màu xanh.
C. dung dịch không chuyển màu. D. dung dịch chuyển màu vàng.
7. Hóa chất nào sau đây dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ
A. AlCl3 B. ZnCl2 C. BaCl2 D. KCl
8. Clo tác dụng với dãy những chất nào sau đây ở điều kiện thích hợp
A. O2,H2,HCl. B. NaCl,H2,NaI. C. dd NaOH,KCl,H2. D. Cu,H2, dd NaOH, dd NaBr.
# Cho 2 phương trình sau 4HCl + MnO2 ->MnCl2 + Cl2 + 2H2O; 2HCl + Fe -> FeCl2 + H2 ; hai phương trình trên chứng tỏa HCl là
A. vừa đóng vai trò là chất khử vừa đóng vai trò là chất oxi hóa.
B. đóng vai trò là axit.
C. đóng vai trò là chất khử.
D. đóng vai trò là bazơ.
10. Để hoà tan hoàn toàn 10 gam CaCO3 bằng dung dịch HCl 1,6 M dư và thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 0,224 lít B. 5,6 lít C. 2,24 lít D. 4,48 lít
11. Hòa tan 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn và Al vào dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là
A. 30% và 70% B. 50% và 50% C. 54,62% và 45,38% D. 40,62% và 59,38%
12. Đổ dung dịch chứa 0,02mol HI vào dung dịch chứa 0,015 mol NaOH. Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được, quỳ tím chuyển sang màu
A. tím B. đỏ C. không màu D. xanh
13. Dẫn khí clo dư vào hỗn hợp dung dịch X gồm NaBr và NaI thu được 11,7 gam NaCl tổng số mol của hỗn hợp X là
A. 0,3. B. 0,1. C. 0,4. D. 0,2.
14. Nguyên tố nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất
A. Flo B. Iot C. Brom D. Clo
15. Điện phân dung
 
Gửi ý kiến