Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trung Kính
Ngày gửi: 15h:50' 17-05-2020
Dung lượng: 38.6 KB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 10
Thờigian: 45phút
Phần I: TRẮC NGHIỆM( 3đ )
Câu 1: Brombịlẫntạpchấtclo. Đểthuđượcbromcầnlàmcáchnàosauđây:
Dẫnhỗnhợp qua dung dịch H2SO4 loãng C. Dẫnhỗnhợp qua nước
Dẫnhỗnhợp qua NaBr D. Dẫnhỗnhợp qua NaI
Câu 2: Dung dịchHClphảnứngvớinhữngchấtnàosauđây:
Na, Cu, MnO2, Al, CaCO3 C. K, Zn, Al(OH)3, CuO, CaSO4
CaO, CuO, FeO, KOH D. KOH, NaO, K2SO4, Al2O3
Câu 3: Cócácphátbiểusau:
Nhóm halogen có 7e ở lớpngoàicùng
F chỉcóduynhấtmộtsốoxihóa
Clovừacótínhkhửvừacótínhoxihóa
Clolànguyêntốcóđộâmđiệncaonhất
Tínhoxihóamạnhlàđặcđiểmchungcủacácnguyêntốnhóm halogen.
Đốt Fe trongclovàcho Fe tácdụng dung dịchHClthuđượccùngmộtmuối
Sốphátbiểuđúnglà:
3 B. 4 C. 5 D.6
Câu 4: Trongphòngthínghiệmngười ta điềuchếclobằngcách:
ĐiệnphânnóngchảyNaCl
Điệnphân dung dịchNaClcómàngngăn
Cho dung dịchHCltácdụngvới MnO2, đunnóng
Cho F2đẩy Cl2rakhỏi dung dịchNaCl.
Câu 5: Tổnghệsốnguyên, tốigiảncủaphươngtrìnhdướiđâybằng:
HCl + K2Cr2O7KCl + CrCl3 + Cl2 +H2O
27 B. 28 C.29 D.30
Câu 6: ThêmdầnClovào dung dịch KI cóchứasẵnmộtíthồtinhbột. Hiệntượngxảyra:
Khônghiệntượng C. Dung dịchchuyển sang màuxanh
Dung dịchhóađỏ D. Dung dịchxuấthiệnkếttủa
Câu 7: SốoxihóacủaClotrongcáchợpchất: Cl2, KCl, KClO3, KClO4lầnlượtlà:
+1, -1, +5, +7 C. 0,-1, +5, +7
-1, +1, +5, +7 D. 0, +2, +5, +7
Câu 8: LiênkếthóahọcgiữacácnguyêntửtronghợpchấtHClthuộcloại:
Liênkết ion C. Liênkếtcộnghóatrịcócực
Liênkếthidro D. Liênkếtcộnghóatrịkhôngcực
Câu 9: Cho sơđồchuyểnhóasauđây: Cl2 -> X -> Y -> Z -> X -> Cl2
Biết X, Y, Z đềulàchấtrắn; Y, Z đềuchứa Na. X, Y, Z lầnlượtlà:
NaCl, NaBr, Na2CO3
NaBr, NaOH, Na2CO3
NaCl, Na2CO3, NaOH
NaCl, NaOH, Na2CO3
Câu 5: Tính axit của các dung dịch mỗi chất giảm dần từ trái sang phải trong dãy nào sau đây:
A. HI>HBr>HCl>HF. B. HCl>HBr>HI>HF.
C. HF >HBr>HCl>HI. D. HF>HCl>HBr>HI.
Câu 11: Nướcclocótínhchấttẩymàuvì:
Clohấpthụđượcmàu
ClotácdụngvớinướctạoaxitHClcótínhtẩymàu
ClotácdụngvớinướctạoaxitHClOcótínhtẩymàu.
Tấtcảđềuđúng
Câu 12: Nếulấy KMnO4và MnO2 vớikhốilượngbằngnhauđemđiphảnứngvớiHClnóng, dưthìchấtnàosinhraClonhiềunhất?
KMnO4 B. MnO2 C. Bằngnhau D. Khôngxácđịnhđược

Phần II: TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1: (1đ) Hoànthànhchuỗiphảnứngsau:
CaCO3 CaCl2NaClCl2KClAgCl Cl2Br2
Câu 2: (1,5đ) Hoànthànhsơđồphảnứngsau:
KMnO4 + A Cl2 + MnCl2 + B + C
Cl2 + D (dd) KClO3 + B + C
KClO3 B + E
B + C D + F + Cl2
D + G Fe(OH)3 + B
Câu 3: (1,5 đ) Nhậnbiếtcácchấtsaubằngmộtthuốcthửduynhất:
NaCl, HI, NaF, HBr, NaI, HI, NaBr, HCl
Câu 4: ( 2 đ) Cho 78 ml dung dịch AgNO3 10% ( khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào một dung dịch có chứa 3,88 gam hỗn hợp KBr và NaI. Lọc bỏ kết tủa tạo thành. Nước lọc có thể tác dụng vừa hết với 13,3 ml dung dịch HCl 1,5M. Xác định thành phần phần trăm khối lượng từng muối trong hỗn hợp ban đầu?
Câu 5: (1đ)Thực hiện 2 thí nghiệm sau:
- TN1: Tiến hành nhiệt phân một lượng KClO3 ( xúc tác MnO2) thu được chất rắn A và khí X.
- TN2: Lấy chất rắn A tác dụng với dd HCl (dư) thu được chất khí Y.
Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân, biết rằng tổng khối lượng 2 khí X, Y sinh ra bằng lượng KClO3 đã dùng.

 
Gửi ý kiến