Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần thi thu Huyền
Ngày gửi: 14h:45' 15-06-2020
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN SINH 10 Thời gian 45 phút Đề 1
Họ tên…………………………………….Lớp……………..
Câu 1 (1,5đ) Nội dung chính của giai đoạn đường phân và Crep.
Nội dung
Đường phân
Chu trình Crep

Vị tríNguyên liệuSản phẩmCâu 2 (1,5đ) Đặc điểm mỗi pha của chu kì tế bào? Điều gì xảy ra nếu chu kì tế bào bị trục trặc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….........
Câu 3 (2đ)Diễn biễn quá trình phân chia nhân qua kì của nguyên phân
Các kỳ
 Diễn biến các kỳ

Kỳ đầu


Kỳ giữa


Kỳ sau


Kỳ cuối


 Câu 4 (1đ). Một cơ thể có kiểu gen AaBb, hãy viết cách sắp xếp qua các kì của giảm phân
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 5 (2đ). Cho các thông tin sau, hãy chỉ ra nội dung sai và sửa lại
a.Chu trình Crep tạo ra nhiều ATP nhất ………………………………………………………………..
b. Năng lượng được tích lũy chủ yếu là trong NADH và FADH2
……………………………………………………………………………………………………………
c. Nấm thuộc kiểu dinh dưỡng quang dị dưỡng
……………………………………………………………………………………………………………..
d. Sản phẩm của pha sáng gồm ATP, O2, ánh sáng, NADPH, ADP.
…………………………………………………………………………………………………………….
e. Pha G1 được gọi là pha sinh trưởng của tế bào…………………………………………………………
g. Bệnh ung thư nguyên nhân do vi khuẩn gây ra
……………………………………………………………………………………………………………
f.Kì giữa 1 và kì giữa 2 các NST ở trạng thái kép và xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo
……………………………………………………………………………………………………………
i.Môi trường nuôi cấy vi sinh vật bán tổng hợp gồm các chất tự nhiên và chất nhân tạo
.....................................................................................................................................................................
Câu 6 (2đ) Có 3 tế bào thuộc cùng một loài A,B, C nguyên phân với số lần không bằng nhau. Tế bào A được môi trường cung cấp 280 NST, Tế bào B chứa 640 NST trong các tế bào con, tế bào C chứa 1200 NST mới hoàn toàn. Tổng số tế bào con tạo ra từ 3 tế bào trên là 56. Xác định:
a.Bộ NST lưỡng bội của loài b.Số tế bào con của mỗi hợp tử
c.Chỉ có 25% số tế bào con của B tham gia giảm phân tạo giao tử, quá trình thụ tinh tạo 3 hợp tử. Tính hiêu suất thụ tinh của trứng và tinh trùng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN SINH 10 Thời gian 45 phút Đề 2
Họ tên…………………………………….Lớp……………..
Câu 1 (1,5đ). Viết PTTQ của hô hấp tế bào.Tại sao tế bào không trực tiếp sử dụng glucozo mà phải thông qua hoạt động của ti thể?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2 (2,0đ). Nội dung chính của pha tối của quang hợp. Pha tối không phụ thuộc vào pha sáng có đúng không, vì sao?Tại sao lá cây có màu xanh?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3 (1,0đ). Mô tả sự thay đổi hình thái NST qua các kì của Nguyên phân bằng hình vẽ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4.(1,5đ) Phân biệt hô hô hấp và lên men
Nội dung
Hô hấp
Lên men

Khái niệm


Chất nhận electronĐiều kiện

Câu 5 (2đ) Cho các thông tin sau, nếu thông tin sai hãy sửa lại cho đúng
a.Kỳ trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bào……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
b.Vi khuẩn lam thuộc kiểu dinh dưỡng hóa tự dưỡng……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
c.Nguồn nguyên liệu cung cấp chủ yếu của hô hấp tế bào là ATP……………………………………….
d.Phân bào giảm phân 1 cơ bản giống nguyên phân……………………………………………………..
e.Thoi vô sắc hình thành ở kì cuối và biến mất ở kì đầu…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
g. Lên men rượu và lên men là quá trình chuyển hóa kị khí cần nhiều ôxi ……………………………………………………………………………………………………………
h. ATP được tạo ra chủ yếu ở màng ngoài của ti thể
……………………………………………………………………………………………………………..
i.Trao đổi chéo xảy ra ở kì giữa 1 tạo nên sự đa dạng di truyền
……………………………………………………………………………………………………………..

Câu 6 (2đ) Có 10 tế bào của cùng một loài nguyên phân một số đợt bằng nhau, được môi trường cung cấp 2480 NST. Trong các tế bào con tạo ra có số NST đơn mới hoàn toàn là 2400 NST. Xác định
a.Bộ NST của loài
b.Số lần nguyên phân của mỗi tế bào
Lớp 10A1,2,3 làm thêm phần sau:
c. Các tế bào tạo ra chỉ có 50% tham gia giảm phân , thụ tinh tạo được 8 hợp tử. Xác đinh hiệu suất thụ tinh của trứng và tinh trùng .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Gửi ý kiến