Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Khánh Ngọc
Ngày gửi: 13h:46' 12-10-2020
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 259
Số lượt thích: 0 người

 KIỂM TRA MỘT TIẾT (BÀI SỐ 4)
NĂM HỌC: 2015-2016
MÔN: HÓA 10 – BAN CƠ BẢN
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Họ, tên thí sinh:......................................Lớp:………….
( CHO NGUYÊN TỬ KHỐI: H = 1; O = 16; Al = 27; Cl = 35,5; S = 32; Mg = 24; Cu = 64; Zn = 65; Fe = 56; Ba = 137; Na = 23)

Câu 1: Số oxi hoá của S trong các hợp chất sau Na2SO3 là:
A. +2. B. -2 C. +4. D. +6.
Câu 2: Tính thể tích khí O2 (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1,35 g nhôm?
A. 2,24 l B. 8,4l C. 0,84 l D. 1,68 l.
Câu 3: Kim loại nào sau đây bị thụ động bởi H2SO4 đặc nguội?
A. Fe. B. Ba. C. Cu D. Zn.
Câu 4: Đun nóng hoàn toàn 5,4 gam Al với 12,8 gam S trong môi trường kín không có không khí. Sản phẩm rắn thu được là:
A. Al2S3 B. Al C. Al2S3 và S D. Al2S3 và Al
Câu 5: Vị trí của oxi trong bảng tuần hoàn:
A. ô 8, chu kì 2, nhóm VIA. B. ô 18, chu kì 2, nhóm VIA
C. ô 8, chu kì 3, nhóm VA D. ô 8, chu kì 2, nhóm VA
Câu 6: Cho S (Z = 16), cấu hình electron của S là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s43p2 B. 1s2 2s2 2p4 C. 1s2 2s2 2p6 3s23p4 D. 1s2 2s2 2p6 3s33p3
Câu 7: Phương trình hóa học nào sau đây là phương trình sai:
A. 2H2S + O2 ( 2S + 2H2O B. 2H2S + 3O2 ( 2SO2 + 2H2O
C. SO2 + 2H2S ( 3S + 2H2O D. 2H2S + 4O2 ( 2SO3 + 2H2O
Câu 8: Trong công nghiệp người ta điều chế khí SO2 bằng cách:
A. đốt cháy S hoặc đốt quặng pirit sắt.
B. đốt FeS .
C. cho Na2SO3 tác dụng với dung dịch H2SO4, đun nóng.
D. đốt cháy H2S.
Câu 9: Sản xuất H2SO4 trong công nghiệp gồm bao nhiêu công đoạn chính:
A. 5 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 10: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO2 ở đktc vào dung dịch có chứa 4 gam NaOH. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là:
A. 10,4g B. 1,04g C. 12,6g D. 20,8g
Câu 11: Khí H2S có tên gọi
A. axit sunfuhiđric B. axit sunfurơ C. khí sunfurơ D. khí hiđrosunfua
Câu 12: Lưu huỳnh có bao nhiêu dạng thù hình:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 13: Hoà tan 74,7 gam một oleum vào nước thu được dung dịch X. Người ta phải dùng 1800ml KOH 1M để trung hoà hết dung dịch X. Xác định công thức phân tử của oleum?
A. H2SO4.4SO3 B. H2SO4.2SO3 C. H2SO4.3SO3 D. H2SO4.5SO3
Câu 14: Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết dung dịch muối sunfat:
A. BaCO3 B. Ba(NO3)2 C. BaSO4 D. ZnCl2
Câu 15: Sục từ từ khí H2S đến dư vào dung dịch nước brom thì hiện tượng thu được là
A. xuất hiện kết tủa trắng.
B. sủi bọt khí H2.
C. dung dịch nước brom dần dần nhạt màu đến mất màu.
D. xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa lại tan ra.
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 17,6 gam FeS bằng dung dịch HCl thì thu được V lít khí ở đktc. Tính V?
A. 2,24 B. 44,8 C. 3,36 D. 4,48
Câu 17: Cho dung dịch chứa 31,2 gam BaCl2 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được m gam kết tủa. Tính m?
A. 3,495g B. 23,3 g C. 46,6g D. 34,95 g
Câu 18: Cho 14 gam một kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 8,4 lít khí SO2 (ở đktc) . M là kim loại nào?
A. Al. B. Fe. C. Cu.
 
Gửi ý kiến