Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam va bien soan
Người gửi: Trần Minh Sang
Ngày gửi: 13h:00' 29-10-2020
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 373
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ - DTNT
KIỂM TRA 10 – NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 30 câu)

MÔN HÓA 10
(Đề có 2 trang)


Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Nguyên tử có 10n và số khối 19. vậy số p là:
A. 9. B. 19. C. 28. D. 10.
Câu 2: Lớp thứ 4(n=4) có số electron tối đa là:
A. 8. B. 16. C. 32. D. 50.
Câu 3: Nguyên tử có số e là 13 thì cấu hình lớp ngoài cùng là :
A. 2s22p1. B. 3p14s2. C. 3s23p1. D. 3s23p2.
Câu 4: Nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng tối đa là
A. 5. B. 4. C. 7. D. 8.
Câu 5: Cấu hình e sau: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 là của nguyên tử nào sau đây:
A. 19K. B. 17Cl. C. 9F. D. 11Na.
Câu 6: Lớp electron thứ 3 kí hiệu:
A. K. B. N. C. L. D. M.
Câu 7: Ở phân lớp 3d số electron tối đa là:
A. 10. B. 14. C. 18. D. 6.
Câu 8: Nguyên tử K có số hạt nơtron là :
A. 20. B. 39. C. 19. D. 58.
Câu 9: Chọn câu phát biểu sai:
A. Số p bằng số e.
B. Trong 1 nguyên tử số p = số e = sồ đơn vị điện tích hạt nhân.
C. Số khối bằng tổng số hạt p và n.
D. Tổng số p và số e được gọi là số khối.
Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có số hạt nơtron nhỏ nhất ?
A. F. B. Sc. C. Ca. D. K.
Câu 11: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử:
A. Có cùng số proton và số nơtron. B. Có cùng số nơtron.
C. Có cùng số proton. D. Có cùng số khối A.
Câu 12: Cấu hình electron của nguyên tử Mg (z = 12) là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2. B. 1s2 2s2 2p6.
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. D. 1s2 2s2 2p6 3s1.
Câu 13: Cho cấu hình electron của Al(Z = 13): 1s22s22p63s23p1. Hỏi Al thuộc loại nguyên tố gì?
A. Nguyên tố p. B. Nguyên tố s. C. Nguyên tố d. D. Nguyên tố f.
Câu 14: Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị là (99,63%) và (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ là
A. 14,0.. B. 13,7. C. 14,7. D. 14,4.
Câu 15: Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt nào cấu tạo nên:
A. electron và nơtron. B. proton và nơtron.
C. electron, proton và nơtron. D. electron và proton.
Câu 16: Đồng có hai đồng vị Cu và Cu chúng khác nhau về:
A. Số khối. B. Cấu hình electron.
C. Số P. D. Số electron.
Câu 17: Trong dãy kí hiệu các nguyên tử sau, dãy nào chỉ cùng một nguyên tố hóa học:
A. . B. . C. . D. .
Câu 18: Nguyên tử có :
A. 14p, 14e, 13n. B. 13p, 13e, 14n. C. 13p, 14e, 14n. D. 13p, 14e, 13n.
Câu 19: Cấu hình electron nào sau đây là của He?
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. B. 1s2 2s2.
C. 1s2. D. 1s2 2s2 2p6.
Câu 20: Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:
A. 15. B. 3. C. 14. D. 13
 
Gửi ý kiến