Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HCM
Người gửi: Nguyễn Thị Trường Giang
Ngày gửi: 21h:42' 03-11-2020
Dung lượng: 27.1 KB
Số lượt tải: 341
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA GIỮA KÌ – HỌC KỲ I (2020 – 2021)
(Đề kiểm tra có 4 trang, Môn : HÓA 12
Gồm 40 câu trắc nghiệm) Thời gian : 45 phút
Câu 1 : Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là gì?
Xà phòng hóa B. Cracking C. Hidrat hóa D. Sự lên men.
Câu 2 : Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?
Tristearin B. Metyl axetat C. Metyl fomat D. Benzyl axetat.
Câu 3 : Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 85% thu được sản phẩm chứa 14,4 gam glucozo. Giá trị của m là bao nhiêu?
28,6 gam B. 16,8 gam C. 32,2 gam D. 54,7 gam.
Câu 4 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp xenlulozo, tinh bột, glucozo và saccarozo cần 3,584 lít O2 (đkc) thu được 2,7 gam nước. Giá trị của m là bao nhiêu?
3,15 B. 4,62 C. 3,66 D. 6,25
Câu 5 : Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t0) thu được chất hữu cơ Y. Các chất hữu cơ X, Y lần lượt là những chất nào?
Glucozo, sorbitol B. glucozo, fructozo C. glucozo, etanol D. glucozo, saccarozo
Câu 6 : Etyl axetat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?
HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. C2H5COOH.
Câu 7 :Glucoz và fructoz
Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2
Đều có nhóm chức CHO trong phân tử.
Là hai dạng thù hình của cùng một chất.
Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
Câu 8 : Cho dãy các chất : HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng gương là bao nhiêu?
2 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 9 : Công thức của tristearin là :
(C17H33COO)3C3H5 C. (C17H35COO)3C3H5.
(C17H31COO)3C3H5. D. (C15H31COO)3C3H5.
Câu 10 : Khi cho 450 kg chất béo trung tính, phản ứng vừa đủ với 66 kg dung dịch NaOH 20%, giá sử phản ứng hoàn toàn. Khối lượng xà phòng thu được là bao nhiêu?
453,08 kg B. 505,88 kg C. 432,84 kg D. 515,28 kg.
Câu 11 : Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic?
CH3COOC2H5 B. CH3COOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. HCOOCH3
Câu 12 :Đốt cháy một lượng este no, đơn chức E, dùng đúng 0,78 mol oxi, thu được 0,6 mol CO2. Vậy CTPT của este là gì?
C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2
Câu 13 : Đun nóng m gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,38 gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu?
2,18 B. 6,12 C. 7,92 D. 4,92
Câu 14 : Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?
Xenlulozo B. Glucozo C. Saccarozo D. Tinh bột
Câu 15 : Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 154,8 gam axit metacrylic với 60,8 gam ancol metylic. Giả thiết phản ứng hóa este đạt hiệu suất 70%.
126 gam B. 257 gam C. 175 gam D. 180 gam
Câu 16 : Cho các chuyển hóa sau :
X + H2O ( Y Y + H2 ( sorbitol
Y ( E + Z Z + H2O ( X + Y
A. xenlulozo, fructozo và khí cacbonic.
B. Tinh bột, glucozo và ancol etylic.
C. Xenlulozo, glucozo và khí cacbonic.
D. Tinh bột, glucozo và khí cacbonic.
Câu 17 : Hỗn hợp X gồm axit panmitic; axit steraric và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 2,34 mol khí CO2 và 2,28 mol H2O. Mặt khác, m
 
Gửi ý kiến