Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lam tien thuan
Ngày gửi: 14h:52' 16-11-2020
Dung lượng: 123.3 KB
Số lượt tải: 280
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN SINH 10
ĐỀ 1
Câu 1: Một phân tử mỡ bao gồm
A.1 phân tử glixêrôl với 3 axít béo B. 3 phân tử glixêrôl với 3 axít béo
C. 1 phân tử glixiêrôl với 2 axít béo D. 1 phân tử glixêrôl với 1 axít béo
Câu 2:Cacbonhiđrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây?
A. Chất hữu cơ B. Đạm C. Mỡ D.Đường
Câu 3: Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là :
A. Cacbon, hidrô, ôxi B. Nitơ, hidrô, cacbon
C. Ôxi, nitơ, hidrô D. Hidrô, ôxi, phốtpho
Câu 4: Nhóm chất nào sau đây là những chất đường có chứa 6 nguyên tử cacbon
A. Glucôzơ, fructôzơ, pentôzơ
B.Fructôzơ, galactôzơ, glucôzơ
C. Galactôzơ, xenlucôzơ, tinh bột
D. Tinh bột, lactôzơ, pentôzơ
Câu 5: Đơn phân cấu tạo protein là
A. glucozơ B.axit amin C. nucleotit D. Peptit
Câu 6: Số loại axit amin có ở cơ thể sinh vật là
A. 20 B.15 C.13 D. 10
Câu 7: Cấu trúc của phân tử prôtêtin có thể bị biến tính bởi
A. liên kết phân cực của các phân tử nước
B.nhiệt độ
C. sự có mặt của khí oxi
D.sự có mặt của khí CO2
Câu 8: Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN thể hiện
A. A = U , G = X B.A = T, G = X C. A = X , G = T D. A = T , G = X
Câu 9:Chức năng của tARN là
A.vận chuyển axit amin tới riboxom
B. truyền đạt thông tin di truyền tới riboxom
C. mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
D. Tham gia cấu tạo riboxom
Câu 10:ADN có chức năng
A. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào
B. Cấu trúc nên màng tế bào, các bào quan
C. Tham gia và quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào
D.Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền
Câu 11:Trong tế bào chất của tế bào nhân sơ chỉ có bào quan nào sau đây?
A. Lưới nội chất B. Bộ máy Gôngi C.Ribôxom D. Ty thể
Câu 12:Yếu tố để phân chia vi khuẩn thành 2 loại Gram dương và Gram âm là cấu trúc và thành phần hoá học của
A. thành tế bào. B. màng.
C. vùng tế bào. D. vùng nhân.
Câu 13: Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ ?
A. Virut B. Tế bào thực vật C.Tế bào động vật D.Vi khuẩn
Câu 14: Trong dịch nhân có chứa
A.ti thể và tế bào chất B. tế bào chất và chất nhiễm sắc
C.chất nhiễm sắc và nhân con D. nhân con và mạng lưới nội chất
Câu 15: Trong tế bào, hoạt động tổng hợp prôtêin xảy ra ở
A. Ribôxôm B. Nhân C.Lưới nội chất D. Nhân con
Câu 16: Bào quan có chức năng cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào là
A. không bào B. nhân con C.trung thể D.ti thể
Câu 17:Cacbohidrat khôngcó chức năng nào sau đây?
A. Nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể
B. Cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể
C. Vật liệu cấu trúc xây dựng tế bào và cơ thể
D.Điều hòa sinh trưởng cho tế bào và cơ thể
Câu 18:Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây?
A.Xenlulôzơ.                               
B. Prôtêin.                               
C. Lactozơ.
D.  ADN.
Câu 19:Tạo kháng thể bảo vệ cơ thể là vai trò của
A.protein B. cacbohidrat C. lipit D. axit nucleic
Câu 20: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Protein được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân và nguyên tắc bổ sung
B. Protein được cấu tạo từ 1 hoặc nhiều chuỗi polipeptit
C. Protein mang thông tin quy định tính trạng trên cơ thể sinh vật
D. Protein được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu của rARN
Câu 21: Có bao nhiêu đặc điểm sau đây đúng cho cả ADN và ARN?
(1) Có cấu trúc gồm 1 chuỗi polinucleotit
(2)
 
Gửi ý kiến