Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Thuan
Ngày gửi: 08h:32' 08-01-2021
Dung lượng: 124.5 KB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người

Tiết 19: Kiểm tra giữa kì I

Trắc nghiệm: 20 câu (8đ)

Nội dung
 Lí thuyết
 Bài tập


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao


Nguyên tử

2

2


1


1

3
Bảng TH các NTHH

2

2

1

11

1Tổng hợp


1
2Tổng

4

4

2

2
2

6
B.Tự luận: 2 câu (2đ)

Câu
Phân loại

Nội dung
Lí thuyết
Bài tậpCâu a.
Xác định nguyên tử, viết cấu hình electron : 0,5đ


Câu b.
Xác định vị trí của nguyên tố trong BTH: 0,5 đ


Câu c.Nêu tính chất hóa học cơ bản, viết PTPƯ: 1đĐỀ RA:
Trường THPT Nghèn KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Lớp :………… Môn : Hoá Học
Họ tên :……………………………
Đề: 01
Phần I : Trắc nghiệm (8đ)
Câu 1: Nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron là 1s22s22p63s2?
A. Mg (Z=12). B. Na (Z=11). C. Al (Z=13). D. Si (Z=4).
Câu 2: Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại?
A. nơtron. B. nơtron và electron. C. electron. D. proton.
Câu 3: Nguyên tố X thuộc nhóm IIIA. Số electron lớp ngoài của nguyên tử X là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 4: Nguyên tố nào sau đây có độ âm điện lớn nhất?
A. O. B. S. C. Na. D. F.
Câu 5: Nguyên tố X thuộc chu kì 5. Số lớp electron của nguyên tử X là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 6: M là nguyên tố nhóm IA, oxit của nó có công thức là
A. MO2. B. MO. C. M2O3. D. M2O.
Câu 7: Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản?
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 8: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm lần lượt là
A.13 và 13. B. 13 và 14. C. 12 và 14. D. 13 và 15.
Câu 9: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Nguyên tử S (Z=16) là nguyên tố p. B. Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
C. Các nguyên tử khí hiếm đều có 8 electron ở lớp ngoài cùng. D. Các nguyên tử đều có số nơtron lớn hơn số proton.
Câu 10: Điện tích của 1 proton có điện tích bằng 1,602.10-19 culông. Hạt nhân của nguyên tử X có điện tích là 30,4.10-19 culông. Vậy nguyên tử X là
A. K (Z=19). B. Ar (Z=18). C. Ca (Z=20). D. Cl (Z=17).
Câu 11: Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 52 và số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của X là
A. 17 B. 18 C. 34 D.52 Câu 12: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố canxi (Ca) ở chu kì 4, nhóm IIA. Điều khẳng định nào sau đây về nguyên tử Ca là sai?
A. Oxit và hiđroxit có khối lượng phân tử lần lượt là 56 và 74.
B. Có 4 lớp electron và có 2 electron ngoài cùng.
C. Trong các hiđroxit của kim loại nhóm IIA, Ca(OH)2 có tính bazơ mạnh nhất.
D. Có
 
Gửi ý kiến