Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Mai
Ngày gửi: 15h:39' 28-03-2021
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 205
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT …………………………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN:……………………………….. MÔN: HOÁ HỌC 10
(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề)
A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Tính chất sát trùng và tính tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hóa là +1, thể hiện tính oxi hóa mạnh.
B. Do chất NaClO phân hủy ra Cl2 là chất oxi hóa mạnh.
C. Do chất NaClO phân hủy ra oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh.
D. Do chất NaCl trong nước Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng.
Câu 2: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. NaCl + AgNO3 ( B. NaBr + AgNO3 (
C. NaF + AgNO3 ( D. NaI + AgNO3 (
Câu 3: Oxi không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây?
A. Cl2 B. Pb C. Zn D. Fe
Câu 4: Trong phản ứng: Cl2 + H2O ( HCl + HClO
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Clo chỉ đóng vai trò chất khử.
B. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử.
C. Nước đóng vai trò chất khử.
D. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.
Câu 5: Cho 4,35 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl dư, đun nóng.Thể tích khí thoát ra (ở đktc) là:
A. 0,112 lít B. 0,56 lít
C. 1,12 lít.
( Cho Mn = 55; O = 16) D. 2,24 lít.
Câu 6: Cho phản ứng : SO2 + Cl2 + H2O ( HCl + H2SO4
Hệ số của chất oxi hoá và hệ số của chất khử của phản ứng sau khi cân bằng là:
A. 2 và 2 B. 2 và 1 C. 1 và 2 D. 1 và 1
Câu 7: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Clo cho cùng một loại muối clorua kim loại?
A. Zn B. Fe C. Ag D. Cu
Câu 8: Trong dãy dưới đây ,dãy nào tác dụng dd HCl ?
A. CaCO3,H2SO4, Mg(OH)2 B. Fe,CuO,Ba(OH)2
C. Fe2O3,KMnO4,Cu D. AgNO3,MgCO3,BaSO4
Câu 9: Oxi và ozon là : A. Hai dạng thù hình của oxi. B. Hai đồng vị của oxi.
C. Hai đồng phân của oxi. D. Hai hợp chất của oxi.
Câu 10: Khi tan trong nước 1 phần khí clo tan trong nước .Nước clo gồm:
A. HCl,HClO B. HCl,HClO,Cl2 C. HCl,HClO,H2O D. HCl,HClO,H2O,Cl2
Câu 11: Đổ dd chứa 5(g)HBr vào dd chứa 5(g) NaOH.Nhúng quỳ tím vào dd sau phản ứng
A. Quỳ tím chuyển sang màu xanh B. Quỳ tím chuyển sang màu đỏ
C. Không xác định được D. Quỳ tím không đổi màu
Câu 12: Cho 150ml ddHCl để kết tủa hoàn toàn 200g dd AgNO3 8.5%.Nồng độ mol/l HCl là:
A. 0.7 B. 0.6 C. 0.71 D. 0.67
Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 2,175 g hỗn hợp Zn,Mg,Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0.896 lít khí (đktc) và m (g) muối khan. Giá trị của m là : A. 3.635 B. 5.095 C. 3.595 D. 5.015
Câu 14: HCl thể hiện tính khử trong bao nhiêu phản ứng trong số các phản ứng sau :
(1) 4HCl + MnO2 ( MnCl2 + Cl2 + 2H2O (2) 2HCl + Zn ( ZnCl2 + H2
(3) 14HCl + K2Cr2O7 ( 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O (4) 6HCl + 2Al ( 2AlCl3 + 3H2
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
B – PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm) : Hòa tan hoàn toàn 5,65 gam hỗn hợp Mg và Zn vào dung dịch HCl 2M thu được 3,36 lít khí (đktc).
Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
 
Gửi ý kiến