Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày gửi: 22h:47' 04-04-2021
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN


ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề có 4 trang )
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ – NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN HÓA HỌC – 10
Thời gian làm bài : 50 PhútHọ tên :............................................................... Số báo danh : ...................


Câu 1: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit, hidroxit ứng với các nguyên tố trong nhóm IIA
A. tăng dần. B. giảm rồi tăng. C. không đổi. D. giảm dần.
Câu 2: M là nguyên tố nhóm IIIA, oxit của nó có công thức là
A. M2O . B. MO. C. MO2 . D. M2O3.
Câu 3: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X thuộc
A. chu kì 4, nhóm VIIIB. B. chu kì 3, nhóm VIB.
C. chu kì 4, nhóm VIIIA. D. chu kì 4, nhóm IIA.
Câu 4: Chu kì là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng
A. số lớp e. B. số e lớp ngoài cùng.
C. số e hoá trị. D. số e.
Câu 5: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là
A. K, Mg, N, Si. B. N, Si, Mg, K. C. Mg, K, Si, N. D. K, Mg, Si, N.
Câu 6: Trong cùng chu kỳ theo chiều điện tích hạt nhân tăng , tính kim loại
A. vừa tăng vừa giảm. B. không đổi.
C. giảm. D. tăng.
Câu 7: Nguyên tố R có Z = 25, trong bảng tuần hoàn R thuộc
A. chu kì 4, nhóm VB. B. chu kì 4, nhóm VIIA.
C. chu kì 4, nhóm VIIB. D. chu kì 4, nhóm IIA.
Câu 8: Công thức oxyt cao nhất của nguyên tố X có dạng X2O7, trong hợp chất hydroxyt tương ứng X chiếm 55,17% về khối lượng. Nguyên tố X là
A. Flo (19). B. Clo (35,5). C. Brom (80). D. Iot (127).
Câu 9: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđrô, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là
A. 40,00% B. 27,27% C. 50,00% D. 60,00%
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại hóa trị 2 và oxyt của nó vào 150ml dung dịch HCl 2M (vừa đủ) thu được dung dịch X . Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối . Giá trị của m là
A. 24,00. B. 15,35.
C. 14,25. D. 12,65.
Câu 11: Cho 6,4 gam hỗn hợp hai kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp, nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu 4,48 lít(đktc). Hai kim loại là
A. Mg và Ca (40) B. Sr và Ba (137)
C. Ca và Sr (87) D. Be (9) và Mg (24)
Câu 12: A, B là hai nguyên tố ở cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn và thuộc hai chu kì liên tiếp. Biết tổng số hạt proton trong A và B là 30. Số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là
A. 6 và 24. B. 12 và 18.
C. 10 và 20. D. 11 và 19.
Câu 13: Nhóm A bao gồm các nguyên tố:
A. s . B. p . C. s và p. D. d và f.
Câu 14: Nguyên tử của nguyên tố R có 4 lớp electron và 6 electron hóa trị. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là 34.
B. Nguyên tố R có thể ở nhóm VIA hoặc nhóm VIB .
C. Nguyên tố R là kim loại.
D. Nguyên tố R là phi kim.
 
Gửi ý kiến