Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: y bleng
Ngày gửi: 13h:44' 22-04-2021
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS&THPT KPĂ KLƠNG
TỔ HÓA – SINH – NGOẠI NGỮ

 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Sinh học 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)Mã đề thi 132


Họ, tên thí sinh:......................................................Lớp:……………. Số báo danh: ..........................

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Khoanh tròn đáp án đúng nhất
Câu 1: Nguyên phân xảy ra ở tế bào nào?
A. Tế bào sinh dưỡng. B. Tế bào sinh dục. C. Tế bào động vật. D. Tế bào thực vật.
Câu 2: Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là
A. ATP. B. NADH. C. FADH2. D. ADP.
Câu 3: Chất nào sau đây được cây xanh sử dụng làm nguyên liệu của quá trình quang hợp?
A. Oxi và cacbohidrat. B. Cacbohidrat và nước.
C. Cacbohidrat và cacbonic. D. Nước và cacbonic.
Câu 4: Ý nào là sai khi nói về vi sinh vật?
A. Sinh vật có cơ thể nhỏ, đơn bào. B. Nhân sơ hay nhân thực.
C. Sinh trưởng, sinh sản nhanh. D. Sống tự dưỡng.
Câu 5: Trong 1 chu kỳ tế bào, kỳ trung gian được chia làm
A. 2 pha. B. 3 pha. C. 4 pha. D. 5 pha.
Câu 6: Số lượng tế bào con sinh ra từ 1 tế bào mẹ sau 1 lần nguyên phân là bao nhiêu?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 7: Phát biểu đúng khi nói về giảm phân là
A. có hai lần nhân đôi NST. B. có một lần phân bào.
C. chỉ xảy ra ở tế bào xoma. D. TB con có số NST bằng 1 nửa so với TB mẹ.
Câu 8: Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài giảm phân. Số tế bào con được tạo ra sau giảm phân là
A. 5. B. 10. C. 15. D. 20.
Câu 9: Chất nào dưới đây là nguyên liệu của pha sáng quang hợp?
A. Glucozo. B. CO2. C. H2O. D. O2.
Câu 10: Đặc điểm có ở giảm phân nhưng không có ở nguyên phân là
A. nhân đôi NST ở kì trung gian. B. Có hai lần phân bào.
C. NST xếp hàng trên mặt phẳng xích đạo. D. Có hai giai đoạn phân chia nhân và tế bào chất.
Câu 11: Sinh vật nào sau đây không có khả năng quang hợp?
A. Vi khuẩn lam. B. Trùng roi xanh. C. Vi khuẩn lactic. D. Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.
Câu 12: Đặc điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là
A. có một lần nhân đôi NST. B. có hai lần phân bào.
C. số tế bào con được tạo ra ở kì cuối. D. xảy ra ở tế bào sinh sản (chín).
Câu 13: Đặc điểm không có ở nguyên phân là
A. xảy ra trao đổi chéo NST. B. NST co xoắn cực đại trước khi vào kì sau.
C. có một lần nhân đôi NST. D. xảy ra ở tế bào sinh dưỡng (xôma).
Câu 14: Xét một tế bào sinh tinh, qua quá trình giảm phân hình thành bao nhiêu tế bào tinh trùng ?
A. 1 tế bào. B. 3 tế bào. C. 4 tế bào. D. 2 tế bào.
Câu 15: Chu kì tế bào bao gồm các pha theo trình tự:
A. S, G1, G2, nguyên phân. B. G1, S, G2, nguyên phân.
C. G1, G2, S, nguyên phân. D. G2, G1, S, nguyên phân.
Câu 16: Pha sáng của quang hợp xảy ra tại
A. màng ngoài của lục lạp. B. màng trong của lục lạp.
C. chất nền của lục lạp D. tilacoit trong lục lạp.
Câu 17: Quá trình nhân đôi NST ở giai đoạn nào của chu kì tế bào?
A. Kì giữa. B. Pha S. C. Pha G2. D. Pha G1.
Câu 18: Trong quá trình hô hấp, số năng lượng ATP được tạo ra ở giai đoạn đường phân là
A. 2. B. 4. C. 32. D. 36.
Câu 19: Trong pha sáng của quang hợp, oxi được tạo ra nhờ quá
 
Gửi ý kiến