Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Thùy
Ngày gửi: 14h:11' 25-10-2021
Dung lượng: 50.8 KB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người
CÁC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 –HÓA 12
ĐỀ 1
Câu 1: Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam xà phòng. Giá trị của m là
A. 91,8. B. 27,6. C. 86.                            D. 14,4.
Câu 2: Thuốc thử phân biệt glucozơ với fructozơ là
A. dung dịch AgNO3/NH3B. H2. C. dung dịch Br2. D. Cu(OH)2.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng  X cần dùng vừa đủ 3,976 lít O2 ở đktc, thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác X tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 2 ancol   là đồng  dẳng kế tiếp. Công thức phân tử của 2este trong X là:
A. C2H4O2, C5H10O2B. C3H6O2, C4H8O2C. C2H4O2, C3H6O2      D. C3H4O2, C4H6O2
Câu 4: Đun nóng dd chứa 54g glucozơ với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%.  Giá trị m là.
A. 48,6 B. 24,3g. C. 64,8                          D. 32,4
Câu 5: Phát biểu không đúng là
A. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
B. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2.
C. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như tinh bột đều cho cùng một monosaccarit.
D. Dung dịch fructozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam
Câu 6: Trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường có chứa một lượng nhỏ glucozơ.Phản ứng nào sau đây để nhận biết sự có mặt glucozơ có trong nước tiểu?
A. Cu(OH)2 hay Na B. Cu(OH)2 hay H2/Ni,t0
C. NaOH hay AgNO3/NH3D. Cu(OH)2 hay AgNO3/NH3
Câu 7: Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng
A. với dung dịch iôt. B. với kiềm. C. với axit H2SO4.        D. thuỷ phân.
Câu 8: Phản ứng hóa học đặc trưng của este là:
A. Phản ứng oxi hóa. B. Phản ứng xà phòng hóa.
C. Phản ứng este hóa. D. Phản ứng trung hòa.
Câu 9: Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột thì thu được bao nhiêu kg glucozơ ? Biết hiệu suất phản ứng là 70%.
A. 160,55 B. 155,55 C. 165,65                      D. 150,64
Câu 10: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được đều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Muốn điều chế 29,70kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì khối lượng xenlulozơ cần dùng là bao nhiêu kg ?
A. 24,39. B. 15. C. 14,58.                       D. 18.
Câu 11: Glucozơ có CTPT là
A. C6H14O6B. C12H22O11C. C6H12O6                   D. C6H12O2
Câu 12: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng từ ánh sáng mặt trời:
                 6 CO2 + 6H2O + 673 Kcal → C6H12O6
Cứ trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được 0,5 cal năng lượng mặt trời, nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Thời gian để một cây có 1000 lá xanh (diện tích mỗi lá 10 cm2) sản sinh được 18 gam glucozơ là:
A. 2 giờ 14 phút 36 giây. B. 4 giờ 29 phút 12 giây.
C. 2 giờ 30 phút15 giây. D. 5 giờ 00 phút00 giây.
Câu 13: Đồng phân của glucozơ là
A. fructozơ.B. xenlulozơ.C. saccarozơ.                D. xenlulozơ.
Câu 14: Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là
A. chỉ có fructozơ. B. chỉ có mantozơ.
C. glucozơ và fructozơ. D. chỉ có glucozơ.
Câu 15: Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu trong đường mía có tên là
A. tinh bột B. Glucozơ. C. Sacarozơ.                 D. Fructozơ.
Câu 16: Công thức chung của chất béo là :
A. (C17H35COO)3R B. (C3H5COO)3R C. (RCOO)3C17H35       D. (RCOO)3C3H5
Câu 17: Cho phản ứng: / Tên gọi của (X) là ?
A. etyl axetat B. metyl fomat C. etyl propionat           D. metyl propionat
Câu 18: Cho este C3H6O2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được (m) gam muối và 5,52 gam C2H5OH. Tính (m) ?
A
 
Gửi ý kiến