Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thanh Thảo
Ngày gửi: 15h:14' 26-10-2021
Dung lượng: 947.7 KB
Số lượt tải: 338
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ 8
I. Trắcnghiệm (5 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1:Phátbiểunàosauđâyđúngkhinóivềbảnvẽkĩthuật? A. Làcácthông tin kĩthuậttrìnhbàydướidạnghìnhvẽ, kíhiệutheoquytắcthốngnhất. B. Làcácthông tin kĩthuậttrìnhbàydướidạngcáckĩhiệutheoquytắcthốngnhất.
C. Làcácthông tin kĩthuậttrìnhbàydướidạnghìnhvẽtheoquytắcthốngnhất.
D. Thườngvẽkhôngtheotỉlệ.
Câu 2:Hìnhchiếubằngthuộcmặtphẳngchiếunào? Vàcóhướngchiếunhưthếnào?
A. Mặtphẳngchiếubằngtừtrái qua B. Mặtphẳngchiếubằngtừtrướctới C. Mặtphẳngchiếubằngtừsautới D. MặtphẳngchiếubằngtừtrênxuốngCâu 3:Trong ba hình 1,2,3hình nào thể hiện phép chiếu xuyên tâm ?
/
Hình 1 Hình 2 Hình 3
A. Hình 1
C. Hình 2
B..Hình 3
D. Hình 1 vàhình 3

Câu 4: Hìnhhộpchữnhậtđược bao bởinhữnghìnhgì?
A. Hìnhchữnhật B. Hình tam giác C. Hìnhđagiácphẳng D. Hìnhbìnhhành
Câu 5:Trênbảnvẽkĩthuậtthườngdùnghìnhcắtđể:
A. Sửdụngthuậntiệnbảnvẽ B. Biểudiễnhìnhdạngbênngoài
C. Biểudiễnhìnhdạngbêntrong D. Cho đẹp
Câu 6: Khi quay 1 hình tam giácvuôngmộtvòngquanhmộtcạnhgócvuôngcốđịnh ta đượchình:
A. Hìnhtrụ B. Hìnhcầu C. Hìnhnón D. Hìnhlăngtrụ
Câu7 :Vìsaochúng ta cầnhọcvẽkĩthuật ?
A.Đểứngdụngvàođờisốngsảnxuất, tạođiềukiệnhọctốtcácmôn khoa họckĩthuậtkhác.
B. Đểtrởthànhnhàthiếtkế
C. Đểtạođiềukiệnhọctốtcácmôn khoa họckĩthuậtkhác.
D. Đểứngdụngvàođờisốngsảnxuất.
Câu 8:Bảnvẽkĩthuậtthườngdùngtronglĩnhvựcnào?
A. Nôngnghiệp B. Giao thông C. Xâydựng D. Nôngnghiệp, giaothông, xâydựng.
Câu 9:Nếuđặtmặtđáycủahìnhnón, song songvớimặtphẳngchiếucạnhthìhìnhchiếuđứngvàhìnhchiếucạnhlàhìnhgì? A. Hai hình tam giáccân B. Hai hìnhtròn C. Hìnhtròn, hình tam giáccân D. Hình tam giáccân, hìnhtrònCâu10 :Hìnhnàodướiđâykhôngphảilàhìnhđadiện?
/ Hình 1
 / Hình 2
 / Hình 3
 / Hình 4

A. Hình 4 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 1
Câu11 :Trong ba hình 1,2,3, hình nào thể hiện phép chiếu vuông góc ?
/
Hình 1 Hình 2 Hình 3
A. Hình 3
C. Hình 1 vàhình 3
B. Hình 2
D. Hình 1

Câu12 :Thếnàolàhìnhcắt? A. Hìnhcắtlàhìnhbiểudiễnphầnvậtthể ở phíabênphảimặtphẳngcắt. B. Hìnhcắtlàhìnhbiểudiễnphầnvậtthểcủamặtphẳngcắt. C. Hìnhcắtlàhìnhbiểudiễnphầnvậtthể ở phíasaumặtphẳngcắt. D. Hìnhcắtlàhìnhbiểudiễnphầnvậtthể ở phíatrướcmặtphẳngcắt. Câu13 :Vịtrícáchìnhchiếutrênbảnvẽnhưsau: A. Hìnhchiếuđứng ở dướihìnhchiếubằng, hìnhchiếucạnh ở bênphảihìnhchiếubằngB. Hìnhchiếubằng ở dướihìnhchiếuđứng, hìnhchiếucạnh ở bênphảihìnhchiếuđứngC. Hìnhchiếucạnh ở bênphảihìnhchiếuđứng, hìnhchiếubằng ở bêntráihìnhchiếuđứngD. Hìnhchiếubằng ở trênhìnhchiếuđứng, hìnhchiếucạnh ở bêntráihìnhchiếuđứngCâu14 :Hìnhchiếutrênmặtphẳng song songvớitrục quay củahìnhcầulàhình:A. Hìnhchữnhật B. Hìnhtròn C. Tam giác D. HìnhvuôngCâu15 :Hìnhchópđềuđược bao bởinhữnghìnhgì? A. Hìnhbìnhhànhvàcáchình tam giáccân B. Hìnhchữnhậtvàcáchình tam giáccânC. Hìnhđagiácđềuvàcáchìnhchữnhật D. Hìnhđagiácđềuvàcáchình tam giáccân
II. TỰ LUẬN(5 điểm)
Câu 16.( 2 điểm) : Đọcbảnvẽhìnhchiếucủahìnhchópđều? (Hìnhchiếu, hìnhdạng, kíchthước)
//

Câu 17. (2 điểm): )
a)Khối tròn xoay được tạo thành như thế nào?
b) Kể tên 3 vật có hình dạng khối tròn xoay?
Câu 18. (1 điểm):Cho vật thể có dạng như sau.
Hãy vẽ các hình chiếu (đứng, bằng, cạnh) của vật thể
trên cùng bản vẽ kĩ thuật? ( d= 3cm, h= 4cm)
 
Gửi ý kiến