Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm Anh Minh
Ngày gửi: 19h:46' 02-11-2021
Dung lượng: 26.4 KB
Số lượt tải: 172
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CẦN THƠ
TRƯỜNG THCS VÀ THPT THỚI THUẬN

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021– 2022
Môn: HóaHọc - Lớp 10 - Chươngtrìnhchuẩn
Thờigian: 45 phút (Khôngkểthờigianphátđề)Mãđềthi
104

Họvàtên:………………………………….Lớp:…………….............……..……


I. TRẮC NGHIỆM (8 ĐIỂM):

Câu1. Tronghạtnhânnguyêntửnhấtthiếtphảicóhạt
A. electronvà proton. B.protonvànơtron.
C.proton. D. electron, proton vànơtron.
Cấu 2: Lớp electron liênkếtchặcchẽvớihạtnhânnhấtlà
A. Lớp M. B.Lớp K. C. Lớp L. D. Lớp P.
Câu 3. Cácđồngvịcủacùngmộtnguyêntốhoáhọcthìchúngcó
A.cùngsốhạtnơtronnhưngkhácsốkhối. B.cùngsốhạtnơtronvàsốkhối.
C.cùngsốhạt proton nhưngkhácsốkhối. D.cùngsốkhốivàsố proton.
Câu 4.Số elecctron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là
A. 2, 8, 18, 32. B. 2, 4, 6, 8. C.2, 6, 10, 14.D. 2, 8, 14, 20.
Câu5. Số eletron tối đa trênlớp N là
A.18. B.8. C.20. D.32.
Câu 6. Sốnguyêntốtrong chu kì 3 và 5 là
A.8 và 18.B. 18 và 8. C.8 và 8. D. 18 và 18.
Câu 7.Trongbảngtuầnhoàn, cácnguyêntốkimloạikiềmthuộcnhóm
A.IVA. B.IIA. C.IIIA. D.IA.
Câu 8. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có số cột là
A.18. B.8. C.16. D.20.
Câu 9.Cấu hình electron nào dưới đây khôngđúng?
A. 1s22s22p63s23p63d64s2. B.1s22s22p63s2.
C.1s22s22p63s23p54s2. D. 1s22s22p63s23p6.
Câu10. Số proton vàsốnơtrontronghạtnhânnguyêntử
108
47
Ag lầnlượtlà
A.47; 61. B.61; 47. C.108; 47. D.47; 108.
Câu 11. Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố sau:
X: 1s22s22p63s23p4; Y: 1s22s22p63s23p64s2; Z: 1s22s22p63s23p6. Nguyên tố kim loại là
A. Xvà Z. B.Y. C. Z. D. X và Y.
Câu 12. Cho các nguyên tố sau: F, P, N, C, S. Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim là
A. C; P; N; S; F. B. F; S; N; P; C. C. S; C; P; N; F. D. P; C; N; S; F.
Câu13. Mộtnguyêntố X mànguyêntửcóđiệntíchhạtnhânlà 7+.Vị trícủanguyêntố X trongbảngtuầnhoànlà
A. Ô số 5,chukì 2, nhómVIIA.
B. Ô số 5, chukì 7, nhóm VA.
C. Ô số7, chukì 5, nhómIIA.
D. Ô số 7,chukì 2, nhóm VA.
Câu 14. Hợpchấtkhívớihiđrocủanguyêntố R là RH2. Hợpchấtoxitcaonhấtcủa R là
A. RO. B.RO6. C.RO3. D. R2O3.
Câu 15. Trong nguyêntử Ycó tổngsốproton,nơtronvàelectronlà24. Trong hạt nhânnguyêntử,sốhạtmangđiệnbằngsốhạtkhôngmangđiện.KíhiệuhóahọccủanguyêntửnguyêntốYlà
A.
9
19
F. B
8
16
O. C
7
14
N. D.
6
12
C..
Câu 16. Clocó 2 loạiđồngvị là
17
35
𝐶𝑙

17
37
𝐶𝑙. Biết
17
35
𝐶𝑙
chiếm 75%. NguyêntửkhốitrungbìnhcủaClo là
A. 36. B. 35. C.37. D.35,5.
Câu17. NguyêntửXcócấuhìnhelectronlà:1s22s22p63s23p4. IonmàXcóthểtạothànhđểtrởvềcấuhìnhelectronbềngiốngkhíhiếmgầnnólà
A. X+. B. X2-. C.X2+. D. X-.
Câu 18.Cho cácmệnhđềsauđây:
-Trongmộtnhóm A, bánkínhnguyêntửtăngtheochiềugiảmđộâmđiện.
-Trongmộtchukìtheochiềuđiệntíchhạtnhântăngdầnsố electron hóatrịcủacácnguyêntốđềutăngtừ 1 đến 8.
-Cácnguyêntốkhíhiếmnguyêntửcủachúngđềucó 8 electron lớpngoàicùng.
-Cácnguyêntốthuộcnhóm IA, IIA, IIIA đềulàkimloại.
-Cácnguyêntốmànguyêntửcósố electron hóatrịnhưnhauđượcxếpvàocùngmộtnhóm.
Cóbaonhiêumệnhđềsai?
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 19.Nguyêntửcủanguyêntố X cóphânlớp electron cómứcnănglượngcaonhấtlà 3d5. Phátbiểunàosauđâykhôngđúng?
A.Có 5 electron ở lớpngoàicùng. B. X lànguyêntố d.
C. X có 4 lớp electron. D. X cóthểlà Cr(Z=24) hoặcMn(Z=
 
Gửi ý kiến