Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Liên
Ngày gửi: 00h:12' 22-11-2021
Dung lượng: 179.0 KB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT HẢI AN
THCS ĐÔNG HẢI
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI
NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: TOÁN 8
THỜI GIAN: 90 phút( không kể thời gian phát đề)


Ma trận đề kiểm tra:
Chủ đề cơ bản
Nhận Biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Đa thức
Biết nhân đa thức ( đơn thức) với đa thức
dùng HĐT
Biết nhân đa thức ( đơn thức) với đa thức
Biết nhân đa thức ( đơn thức) với đa thức và thu gọn kết quả


Biết nhân đa thức ( đơn thức) với đa thức và thu gọn kết quả

4
0,8
1
0,5
4
0,8


1
0,5
Phân tích đa thức thành nhân tử

Đặt nhân tử chung và dùng HĐT

Phối hợp các phương pháp
Phối hợp các phương pháp


Phối hợp các phương pháp
2
1

2
1
1
0,2


1
1


Tứ giác
Tổng các góc của tứ giác
Vẽ hình
Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
Tính chất hình thang
Dấu hiệu nhận biết hình bình hành
Sử dụng tính chất hình chữ nhật, c/m hbh …
Tính chất hình thang
Đường trung bình của hình thang
Ba điểm thẳng hàng, song song, đồng quy ...

1
0,2
2
1,5
3
0,3
1
1
2
0,4
1
0,5
Tổng
5
1
5
3
7
1,4
3
2
3
0,6
2
1

1
1
25
10

 B. Đề kiểm tra:
I.Trắc nghiệm:(3 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Kết quả của phép tính ( là :
A. B. C. D. 
Câu 2: Tính (x+3)(x-4) bằng
A. x2 - 12 B. x2 + x - 12 C. x2 - x - 12 D. x2 - 7x- 12
Câu 3: Khi phân tích đa thức x3 - 3x2 + 3x– 1 thành nhân tử ta được kết quả:
A. (x-1)3 B. (1-x)3 C. (3x+1)3 D. Cả a,b đúng
Câu 4: Tìm x biết 2x2 – x - 1 = 0 ta được :
A. x = 1 hoặc x = B. x = -1 hoặc x =
C. Cả A, B đều đúng D. Cả A, B đều sai
Câu 5: Với x =14 thì giá trị của biểu thức x3 - 12x2 + 48x - 64 là :
A. 100 B. 1000 C. 1010 D. 1100
Câu 6: Thu gọn biểu thức 2x (3 – x ) – 3x (x – 2 ) + 5 (x – 1)( x + 1 ) ta được :
A .10 x2 – 5 B . 12 x – 5 C . 10 x2 +12 x – 1 D . – 5
Câu 7: Với (x - 2)2 = (x - 2) thì giá trị của x sẽ là :
A. 0 B. -2 C. 3 hoặc 2 D. 0 hoặc 3
Câu 8: Giá trị của biểu thức tại x = -5 là:
A. -8
B. 8
C. 64
D. -64

Câu 9: Biểu thức rút gọn của P = (x – y)2 + 2(x+y)(x-y) + (x+y)2 là
A. 0 B.2x2 C. 4x2 D. 4y2
Câu 10: Cho hình thang cân ABCD có = 700. Tính góc B ?
A. = 1000
B. = 700
C. = 800
D. = 1100
Câu 11: Tổng số đo bốn góc của tứ giác MNPQ bằng:
A. 3600 B. 1800 C. n0 D. 7200
Câu 12: Tứ giác nào sau đây vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?
A. Hình thang cân. B.Hình thang C. Hình chữ nhật D. Hình bình hành
Câu 13
 
Gửi ý kiến