Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hải Yến
Ngày gửi: 16h:49' 22-11-2021
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT THỤY HƯƠNG
Mã đề thi: 217
(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
Môn thi: Tin học 12
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. Lớp: …………..
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm):
Câu 1: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?
A. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.
B. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.
C. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.
D. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên
Câu 2: Các phần mềm dưới đây, đâu không phải là Hệ QT CSDL?
A. SQL B. Foxpro C. Access D. Java
Câu 3: Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?
A. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép
B. Duy trì tính nhất quán của CSDL
C. Khôi phục CSDL khi có sự cố
D. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?
Mỗi bản ghi (record) là
A. một dãy giá trị được lưu trong một hàng của bảng trong CSDL
B. một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lý
C. một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể cần quản lý
D. một kiểu dữ liệu qui định loại giá trị được lưu trong CSDL
Câu 5: Trong khung tác vụ của Access, đối tượng nào dưới đây là biểu mẫu?
A. Reports B. Forms C. Queries D. Tables
Câu 6: Trong các phát biểu bản ghi (record) của bảng, phát biểu nào Đúng?
A. Bản ghi (record) là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của các chủ thể cần quản lý.
B. Bản ghi (record) là hàng của bảng, gồm dữ liệu của các thuộc tính của một chủ thể được quản lý.
C. Bản ghi (record) là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường.
D. Bản ghi (record) là một bảng
Câu 7: Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:
A. Bộ nhớ RAM B. Các thiết bị vật lí C. Bộ nhớ ngoài D. Bộ nhớ ROM
Câu 8: Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần các bản ghi theo một trường đã chọn, cần thực hiên lệnh nào sau đây?
A.  B.  C.  D. 
Câu 9: Để lưu cấu trúc bảng đã thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. File/New/Blank Database B. Create Table by Using Wizard 
C. File → Save D. File → Open
Câu 10: Cho các thao tác sau:
(1) Nháy nút 
(2) Nháy nút 
(3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu
Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:
A. (2) → (3) → (1) B. (3) → (2) → (1) C. (1) → (3) → (2) D. (1) → (2) → (3)
Câu 11: Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?
(1) Chọn nút Create
( 2) Chọn File -> New
(3) Nhập tên cơ sở dữ liệu
(4) Chọn Blank Database
A. (2) → (4) → (3) → (1) B. (2) → (1) → (3) → (4)
C. (1) → (2) → (3) → (4) D. (1) → (3) → (4) → (2)
Câu 12: Dữ liệu nào sau đây KHÔNG là một CSDL của một tổ chức?
A. Bảng dữ liệu Khách Hàng B. Tệp văn bản
C. Bảng điểm học sinh D. Bảng hồ sơ bệnh nhân
Câu 13: Trong các thông tin dưới đây, đâu là thông tin được
 
Gửi ý kiến