Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hải Yến
Ngày gửi: 16h:49' 22-11-2021
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT THỤY HƯƠNG
Mã đề thi: 364
(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
Môn thi: Tin học 12
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. Lớp: …………..
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm):
Câu 1: Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?
A. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép
B. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)
C. Duy trì tính nhất quán của CSDL
D. Khôi phục CSDL khi có sự cố
Câu 2: Trong các phát biểu bản ghi (record) của bảng, phát biểu nào Đúng?
A. Bản ghi (record) là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của các chủ thể cần quản lý.
B. Bản ghi (record) là hàng của bảng, gồm dữ liệu của các thuộc tính của một chủ thể được quản lý.
C. Bản ghi (record) là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường.
D. Bản ghi (record) là một bảng
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?
Mỗi bản ghi (record) là
A. một dãy giá trị được lưu trong một hàng của bảng trong CSDL
B. một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lý
C. một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể cần quản lý
D. một kiểu dữ liệu qui định loại giá trị được lưu trong CSDL
Câu 4: Khi không còn quản lý thông tin hồ sơ của một học sinh, cần thực hiện chức năng nào của Access?
A. Xoá hồ sơ B. Sửa chữa hồ sơ C. Thêm hồ sơ mới D. Tạo lập hồ sơ
Câu 5: Cho các thao tác sau:
(1) Nháy nút 
(2) Nháy nút 
(3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu
Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:
A. (1) → (3) → (2) B. (2) → (3) → (1) C. (1) → (2) → (3) D. (3) → (2) → (1)
Câu 6: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?
A. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.
B. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên
C. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.
D. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng?
Mỗi trường (Field) là
A. một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lý
B. một dãy giá trị được lưu trong một cột của bảng trong CSDL
C. một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể cần quản lý
D. một kiểu dữ liệu qui định loại giá trị được lưu trong CSDL
Câu 8: Cơ sở dữ liệu (CSDL) là :
A. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trên thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.
B. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy.
C. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên giấy để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.
D. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... của một chủ thể nào đó.
Câu 9: Các phần mềm dưới đây, đâu không phải là Hệ QT CSDL?
A. SQL B. Java C. Access D. Foxpro
Câu 10: Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Chọn Insert → Delete Record rồi chọn Yes.
B. Nháy trên thanh công cụ rồi chọn Yes.
C. Nháy trên thanh công cụ rồi chọn Yes.
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 11: Hãy sắp xếp các bước sau để được
 
Gửi ý kiến