Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 1 TIẾT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Internet
Người gửi: Nguyễn Hải Luân
Ngày gửi: 22h:44' 25-06-2011
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
TRA 1 TIẾT – 12 NÂNG CAO
( Đề số: 001 )
1. Trong hợp nào sau đây, quay biến đổi đều ?
A. Độ lớn gia tốc tâm không đổi. B. Độ lớn gia tốc góc không đổi.
C. lớn tốc độ góc không đổi. D. lớn tốc độ dài không đổi.
2. Chọn câu trả lời đúng : Đơn vị của mômen động lượng là:
A. kg.m2. B. kg.m2/s. C. kg.m/s. D. kg.m2/s2.
3. Chọn câu trả lời đúng :Một vật rắn quay xung quanh một trục với gia tốc góc không đổi . Sau thời gian t kể từ lúc bắt đầu quay , số vòng quay được tỉ lệ với:
A. t2. B. t. C. t3. D.  .
4.Chọn câu trả lời đúng: Xét vật rắn đang quay quanh trục cố định với tốc độ góc  nếu:
A. Tốc độ góc tăng 4 lần thì khối lượng của vật tăng 2 lần.
B. Động năng vật giảm đi 2 lần khi mômen quán tính của vật đối với trục quay giảm đi 2 lần và tốc độ góc vẫn giữ nguyên.
C. Động năng vật giảm đi 2 lần khi tốc độ góc giảm 2 lần.
D. Động năng tăng 2 lần thì tốc độ góc tăng 2 lần.
5. Chọn câu trả lời đúng :Khi một vật rắn quay đều xung quanh một trục cố định qua vật thì một điểm của vật cách trục quay một khoảng R có :
A. Độ lớn tốc độ góc biến đổi. B. Véctơ vận tốc dài không đổi.
C. Véctơ vận tốc dài biến đổi. D. Độ lớn vận tốc dài biến đổi.
6. Chọn đáp số đúng : Một vật rắn chuyển động quay quanh một trục với toạ độ góc là một hàm theo thời gian và có dạng : ( rad; s ). Tốc độ góc của vật tại thời điểm t = 2s là:
A. 3 rad/s. B. 6 rad/s. C. 24 rad/s. D. 12 rad/s.
7. Phương trình nào dưới đây diễn tả mối quan hệ giữa tốc độ góc và thời gian t trong chuyển động quay nhanh dần đều của một vật rắn quanh một trục cố định là:
A. ( rad/s ). B. ( rad/s ).
C. rad/s ). D. ( rad/s ).
8. Dùng một ròng rọc có dạng một đĩa tròn có khối lượng không đáng kể , có bán kính R = 50cm. Dùng một dây không dãn khối lượng không đáng kể vắt qua ròng rọc . Hai đầu dây treo hai vật m1 = 2kg, m2 = 5kg .Mômen lực tác dụng lên ròng rọc là :
A. 10N.m B. 25N.m C. 35N.m D. 15N.m
9. Độ lớn của gia tốc toàn phần trong chuyển động quay biến đổi đều được xác định bằng công thức:
A. . B. C. D.
10. Chọn đáp số đúng: Một vật rắn chuyển động quay quanh một trục với toạ độ góc là một hàm theo thời gian và có dạng : ( rad; s ) . Toạ độ góc của vật tại thời điểm t = 2s là:
A. 5 rad. B. 7 rad. C. 12 rad. D. 9 rad.
11. Một thanh đồng chất OA, khối lượng M, chiều dài L. Có thể quay quanh một trục O và vuông góc với thanh. Người ta gắn vào đầu A một chất điểm m = thì mômen quán tính của hệ đối với trục quay là
A. I = ML2 B. I = ML2 C. I = ML2 D. I = ML2
12. Chọn câu trả lời đúng : Một vật chuyển động trên đường tròn bán kính R = 15m với vận tốc dài 54km/h . Gia tốc hướng tâm của vật là:
A. 1 m/s2. B. 225 m/s2. C. Giá trị khác. D. 15 m/s2 .
13. Chọn câu trả lời đúng :Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục là :
A. Lực có giá song song với trục quay
B. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay
C. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay
D. Lực có giá cắt trục quay
14.
 
Gửi ý kiến