Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA 1 TIẾT ANCOL - PHENOL

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tuấn Thảo
Ngày gửi: 00h:03' 19-04-2017
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 2631
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
(18 câu trắc nghiệm)

(Khoanh tròn đáp án được chọn)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 18 CÂU = 6Đ):
Câu 1: Cho 12 gam ancol X no, đơn chức, mạch hở phản ứng với Na dư thu được 2,24 lit khí H2 (đkc). Công thức phân tử của X là:
A. C4H9OH B. C3H7OH. C. C2H5OH. D. CH3OH.
Câu 2: Cần bao nhiêu mililit dung dịch brom 0,2M để phản ứng vừa đủ với 1,88 gam phenol ?
A. 100. B. 300. C. 400 D. 200.
Câu 3: Oxi hóa ancol X bằng CuO, to thu được andehit đơn chức. X là:
A. Ancol đơn chức bậc 2 B. Ancol đơn chức bậc 3
C. Ancol no, đơn chức bậc 1 D. Ancol no, đơn chức
Câu 4: Một ancol khi cháy cho tỉ lệ nH2O:nCO2 = 1,25 .Công thức phân tử của ancol là:
A. C4H9OH B. C3H7OH C. C2H5OH D. CH3OH
Câu 5: Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Ancol và phenol đều tác dụng được với natri và với dung dịch NaOH.
B. Phenol tác dụng được với dung dịch NaOH và với dd natri cacbonat.
C. Chỉ có ancol tác dụng được với natri.
D. Chỉ có phenol tác dụng được với dung dịch NaOH.
Câu 6: Thuốc thử để phân biệt etanol và phenol là:
A. Cu(OH)2. B. Dung dịch brom. C. Dung dịch KMnO4 D. Quỳ tím.
Câu 7: Điều kiện của phản ứng tách nước : CH3-CH2-OH CH2 = CH2 + H2O là :
A. H2SO4 đặc, 120oC B. H2SO4 loãng, 140oC C. H2SO4 đặc, 170oC D. H2SO4 đặc, 140oC
Câu 8: Hãy chọn câu phát biểu sai:
A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hoá trong không khí thành màu hồng nhạt
B. Phenol có tính axit yếu nhưng làm quỳ tím hóa hồng
C. Phenol có tính axit mạnh hơn ancol nhưng yếu hơn axit cacbonic
D. Khác với benzen, phenol phản ứng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường tạo kết tủa trắng.
Câu 9: Chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 ?
A. Phenol. B. Toluen C. Etanol. D. Etilenglicol.
Câu 10: Cho các chất có công thức cấu tạo :
 
(1) (2) (3)
Chất nào không thuộc loại phenol?
A. (1) và (3). B. (2). C. (1) . D. (3)
Câu 11: Tên gọi của ancol: (CH3)2CH—CH2—CH2OH theo danh pháp thay thế là:
A. 2-metyl butan-4-ol B. 3,3-đimetyl propan-1-ol.
C. 3-metylbutan-1-ol. D. 1,1-đimetyl propan-2-ol.
Câu 12: Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?
A. 6 . B. 8. C. 4. D. 3.
Câu 13: Cho 14 gam hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đtkc). Phần trăm khối lượng của etanol và phenol trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 32,85% và 67,15%. B. 39% và 61%. C. 60,24% và 39,76% D. 40,53% và 59,47%.Câu 14: Phản ứng nào sau đây không xảy ra:
A. C2H5OH +CH3COOH B. C2H5OH + HBr
C. C2H5OH+O2 D. C2H5OH +NaOH
Câu 15: Từ 10(lít) rượu nguyên chất có thể pha chế thành bao nhiêu lit rượu 200
A. 50 B. 100 C. 25 D. 250
Câu 16: Chất nào sau đây bị oxi hóa tạo sản phẩm là andehit?
A. CH3-CH2-CH2-OH B. CH3-CHOH- CH3. C. C6H4(OH)CH3. D. (CH3)3COH
Câu 17: Số đồng phân ancol X có công thức phân tử C4H10O là:
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 18: Cho 1,84 gam glixerol hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2 ?
 
Gửi ý kiến