Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra 1 tiết anh 7 có matran

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Huy Chinh
Ngày gửi: 23h:01' 29-10-2017
Dung lượng: 42.2 KB
Số lượt tải: 460
Số lượt thích: 0 người
Date of preparing : 28/10/2017
Period 24 TEST FOR THE SEVENTH FORM STUDENTS (No1)
I. Aim
- To check if Ss understand and use the language in Unit 1, Unit 2 and Unit 3.
- To realize which Ss are still bad at using language focus in the two units in order to help them revise in the further exercises.
- To help Ss know at what level they are in.
- To help Ss improve their skills through doing many kinds of exercises.
II. Language Focus
- The Present Simple Tense / Gerunds
- The Past Simple Tense.
- The Present Perfect Tense.
- Health problems.
- Hobbies and interests.
- Community service.KHUNG MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 1
Môn: Tiếng Anh 7 ( Mới)
Thời gian kiểm tra: 45 phút
Topic
Knowledge
Comprehension
Application
Advanced-application

Listening
Topic 2: Health

Listen and choose the best answer

Listen and tick (T) or (F)
Số câu 10
Số điểm : 2,5 Tỉ lệ 25 %
Số câu : 5
Số điểm: 1,25
Số câu: 4
Số điểm: 1,25Reading 1
Topic1: My hobbíes
Complete the passage using the world in the box
Số câu : 5
Số điểm: 1,5 Tỉ lệ 15%
Số câu: 5
Số điểm:1,5
Reading 2
Topic3: community service

Read the passage and answer the questions

Read the passage and answer the questionsSố câu : 4
Số điểm:1,0 Tỉ lệ 10 %

Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Số câu: 2
Số điểm: 0,5


Language focus 1

Circle the word whose underlined part pronounced differently from the others
Số câu : 4
Số điểm:1,0 Tỉ lệ 10 %
Số câu: 4
Số điểm: 1,0
Language focus 2


Use the correct forms of verbs in blankets
Use the correct forms of verbs in blankets


Số câu : 6
Số điểm:1,5 Tỉ lệ 15 %

Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Số câu: 4
Số điểm: 1,0


Writing 1Complete the sentences, using given words / rewrite the sentences beginning as shown
Complete the sentences, using given words / rewrite the sentences beginning as shown

Số câu : 4
Số điểm:1,0 Tỉ lệ 10 %


Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Số câu: 2
Số điểm: 0,5

Writing 2
Topic 2: Health
Write a passage
( about 60-70 words) about your dream school

Số điểm: 1,5 Tỉ lệ 15 %Số điểm: 1,,5

Tổng số câu: 31
Tổng số điểm: 10,0
Tỉ lệ 100%
Số câu: 14
Số điểm : 3,75
37,5%
Số câu: 8
Số điểm : 2,25
22,5%
Số câu: 8
Số điểm : 2,0
20%
Số điểm : 2,0
20%


TEST FOR THE SEVENTH FORM STUDENTS
Full name :………………………………………….. Class : 7/ …
A.LISTENING
I. Listen the conversation and choose the correct missing words.(1,25ms)
1. I think I ………………………stay at home. ( will /won’t )
2. Let’s do………………………outdoors – it’s healthier. ( anything / something )
3. How about going……………..? or cycling ? ( swimming / dancing )
4. No, I………………………..…like it. ( do feel / don’t feel )
5. I won’t take ..................... for an answer. ( no/not)
II. Listen the conversation again . The write true (T) or false (F). (1,25ms)


1. Nick wants to stay at home.
2. Phong will stay at home and play computer games.
3. Phong is putting on weight now.
4. Nick won’t accept for an answer from Phong .
5.Phong thinks he has a headache
B.LANGUAGE FOCUS
I. Choose the word that has the underlined part is pronounced differently from the
 
Gửi ý kiến